De tuinbouw was vroeger aangewezen op stookolie, maar is nu quasi volledig overgeschakeld op aardgas. Sommigen gebruiken ook afvalhout, mest of biomassa als brandstof. In combinatie met warmtekrachtkoppeling wordt de brandstof nog efficiënter ingezet. Nu wordt WKK ook al gebruikt voor het balanceren van het net. Zon en wind zijn grillige energiebronnen, terwijl 115 tuinders momenteel gezamenlijk voor zo'n 250 MW aan productie-installaties hebben staan, goed voor het vermogen van een kleine kerncentrale. Door warmte op te slaan, kunnen ze hun motoren overdag inzetten voor die balancering. Volgens Herman Marien, docent aan de hogeschool Thomas More, en verantwoordelijke voor de WKK-coöperatie WOM, wordt nu soms al voor meer dan 50 MW vermogen op het net gebracht. "Voorts voelen we de druk om CO2 verder te reduceren. Enerzijds is captatie mogelijk, bijvoorbeeld via een ballon, anderzijds denken we - op momenten van veel zonne-energie - aan de chemische omzetting van de energie geproduceerd met aardgas naar waterstof om die op te slaan, of ook methaan", aldus Marien. Ook voor het voeden van warmtenetten worden mogelijkheden gezien. (Belga)

De tuinbouw was vroeger aangewezen op stookolie, maar is nu quasi volledig overgeschakeld op aardgas. Sommigen gebruiken ook afvalhout, mest of biomassa als brandstof. In combinatie met warmtekrachtkoppeling wordt de brandstof nog efficiënter ingezet. Nu wordt WKK ook al gebruikt voor het balanceren van het net. Zon en wind zijn grillige energiebronnen, terwijl 115 tuinders momenteel gezamenlijk voor zo'n 250 MW aan productie-installaties hebben staan, goed voor het vermogen van een kleine kerncentrale. Door warmte op te slaan, kunnen ze hun motoren overdag inzetten voor die balancering. Volgens Herman Marien, docent aan de hogeschool Thomas More, en verantwoordelijke voor de WKK-coöperatie WOM, wordt nu soms al voor meer dan 50 MW vermogen op het net gebracht. "Voorts voelen we de druk om CO2 verder te reduceren. Enerzijds is captatie mogelijk, bijvoorbeeld via een ballon, anderzijds denken we - op momenten van veel zonne-energie - aan de chemische omzetting van de energie geproduceerd met aardgas naar waterstof om die op te slaan, of ook methaan", aldus Marien. Ook voor het voeden van warmtenetten worden mogelijkheden gezien. (Belga)