Acerta berekende de loonspanning voor 2017 op 2,81. Met andere woorden: als naar honderd werknemers wordt gekeken, verdient de tiende best betaalde werknemer 2,81 maal zoveel als de tiende minst betaalde werknemer. Dat is duidelijk meer dan in de jaren daarvoor: de loonspanning in 2016 bedroeg 2,72 en in 2015 2,71. De reden van dat groeiend verschil is vooral de war for talent die volop woedt, zegt Acerta-directeur Dirk Wijns. Bedrijven zijn bereid de portemonnee open te trekken voor werknemers met een schaars profiel. Die strijd om talent is vooral aan de gang voor werknemers in de hoogste regionen van de loonladder, zoals universitaire en technische profielen. "Wie vandaag al beter verdient, ziet zijn loon nog meer stijgen", aldus Wijns, die verwacht dat de loonspanning in 2018 dan ook nog meer zal toenemen. Een bijkomende reden is de economie, die volop draait. Dat vertaalt zich in hogere bonussen en promoties. En het zijn vooral de hoogste lonen die het meest profiteren van die bonussen. (Belga)

Acerta berekende de loonspanning voor 2017 op 2,81. Met andere woorden: als naar honderd werknemers wordt gekeken, verdient de tiende best betaalde werknemer 2,81 maal zoveel als de tiende minst betaalde werknemer. Dat is duidelijk meer dan in de jaren daarvoor: de loonspanning in 2016 bedroeg 2,72 en in 2015 2,71. De reden van dat groeiend verschil is vooral de war for talent die volop woedt, zegt Acerta-directeur Dirk Wijns. Bedrijven zijn bereid de portemonnee open te trekken voor werknemers met een schaars profiel. Die strijd om talent is vooral aan de gang voor werknemers in de hoogste regionen van de loonladder, zoals universitaire en technische profielen. "Wie vandaag al beter verdient, ziet zijn loon nog meer stijgen", aldus Wijns, die verwacht dat de loonspanning in 2018 dan ook nog meer zal toenemen. Een bijkomende reden is de economie, die volop draait. Dat vertaalt zich in hogere bonussen en promoties. En het zijn vooral de hoogste lonen die het meest profiteren van die bonussen. (Belga)