Waegener Group, waarin enkele bekende gezichten uit de sport- en mediawereld participeren, kwam de jongste maanden in het nieuws wegens de laattijdige betaling van het personeel en de wanbetaling tegenover meer dan 200 leveranciers. Ze vroeg in augustus bescherming aan tegen haar schuldeisers. Uiteindelijk vervolgde ze die procedure enkel voor haar werkmaatschappij Waegener Research & Development. Daarvoor keurde de rechtbank van koophandel van Turnhout op 15 maart een gerechtelijk reorganisatieplan goed. Het bedrijf beloofde daarin om op 30 juni 2011 een aantal schulden af te betalen.

Nederlandse miljonair
In december was aangekondigd dat Hombergh Holdings, met als referentieaandeelhouder de Nederlandse miljonair Hendrik van den Hombergh, de financiële stabiliteit van Waegener Group zou verzekeren. Dat zou gebeuren in samenspraak met een bestaande aandeelhouder, het Zwitserse Mountain View Capital AG. De nieuwe eigendomsstructuur bleef vaag. Tot op vandaag is er geen kapitaalverhoging in Waegener Group gepubliceerd. De overgebleven werknemers werden wel betaald.

De algemene vergadering die klaarheid had moeten verschaffen ging uiteindelijk op 14 juni door, zonder de drie tenoren van Waegener. Dat zijn oprichter-CEO Levi Dewaegenaere, chief operating officer Wout Van Loon en Hendrik van den Hombergh. Op de agenda stond enkel een nieuwe verdaging. De aandeelhouders werden pas de dag voordien per mail verwittigd. Desalniettemin kwam een groep opdagen. Na veel tumult werd een nieuwe algemene vergadering op 5 juli gepland. Daarvoor hadden de agenda en stukken zoals de jaarrekening en het jaarverslag uiterlijk op 21 juni bij de aandeelhouders moeten toekomen.
Wat opnieuw niet gebeurde.

Uitnodiging komt eraan
"Het is correct dat de aandeelhouders nog geen stukken hebben ontvangen", bevestigt chief executive officer Levi Dewaegenaere van Waegener. "Wij wilden eerst diverse transacties die cruciaal waren voor de continuïteit van de maatschappij afronden om er dan over te kunnen rapporteren op de algemene vergadering. De stukken worden vandaag per aangetekend schrijven en per e-mail naar de aandeelhouders gestuurd." Dewaegenaere wou niets zeggen over de aard van de "cruciale" transacties.

Dewaegenaere zei wel dat "de eerste schijf van de betalingen in het kader van de wet op de continuïteit van ondernemingen met spoed wordt uitgevoerd en vandaag nog op de rekening komt. Volgens plan", onderstreept hij.

Voor de komende algemene vergadering hebben enkele kleine aandeelhouders zo'n tachtig vragen klaar voor het management. Ze hopen tien procent van de stemmen te verzamelen om die vragen ook op de agenda te krijgen. "Maar zelfs dan is het maar de vraag of het bestuur ons ten gronde zal antwoorden. Onze vragen zijn ernstig. Ze vergen onmiddellijke opheldering", vertelt een vertegenwoordiger van de groep.

Waegener R & D moest na de schuldherschikking nog zo'n 11 miljoen euro betalen aan de schuldeisers, zonder hangende rechtszaken en eerder getekende dadingen te rekenen.

Ondertussen bevestigen verschillende partijen dat er in de afgelopen minuten inderdaad betalingen zijn gebeurd door Waegener in het kader van de WCO en dat de documenten voor de algemene vergadering zijn doorgemaild. Wordt vervolgd.

B.L.

Waegener Group, waarin enkele bekende gezichten uit de sport- en mediawereld participeren, kwam de jongste maanden in het nieuws wegens de laattijdige betaling van het personeel en de wanbetaling tegenover meer dan 200 leveranciers. Ze vroeg in augustus bescherming aan tegen haar schuldeisers. Uiteindelijk vervolgde ze die procedure enkel voor haar werkmaatschappij Waegener Research & Development. Daarvoor keurde de rechtbank van koophandel van Turnhout op 15 maart een gerechtelijk reorganisatieplan goed. Het bedrijf beloofde daarin om op 30 juni 2011 een aantal schulden af te betalen. Nederlandse miljonair In december was aangekondigd dat Hombergh Holdings, met als referentieaandeelhouder de Nederlandse miljonair Hendrik van den Hombergh, de financiële stabiliteit van Waegener Group zou verzekeren. Dat zou gebeuren in samenspraak met een bestaande aandeelhouder, het Zwitserse Mountain View Capital AG. De nieuwe eigendomsstructuur bleef vaag. Tot op vandaag is er geen kapitaalverhoging in Waegener Group gepubliceerd. De overgebleven werknemers werden wel betaald. De algemene vergadering die klaarheid had moeten verschaffen ging uiteindelijk op 14 juni door, zonder de drie tenoren van Waegener. Dat zijn oprichter-CEO Levi Dewaegenaere, chief operating officer Wout Van Loon en Hendrik van den Hombergh. Op de agenda stond enkel een nieuwe verdaging. De aandeelhouders werden pas de dag voordien per mail verwittigd. Desalniettemin kwam een groep opdagen. Na veel tumult werd een nieuwe algemene vergadering op 5 juli gepland. Daarvoor hadden de agenda en stukken zoals de jaarrekening en het jaarverslag uiterlijk op 21 juni bij de aandeelhouders moeten toekomen. Wat opnieuw niet gebeurde. Uitnodiging komt eraan "Het is correct dat de aandeelhouders nog geen stukken hebben ontvangen", bevestigt chief executive officer Levi Dewaegenaere van Waegener. "Wij wilden eerst diverse transacties die cruciaal waren voor de continuïteit van de maatschappij afronden om er dan over te kunnen rapporteren op de algemene vergadering. De stukken worden vandaag per aangetekend schrijven en per e-mail naar de aandeelhouders gestuurd." Dewaegenaere wou niets zeggen over de aard van de "cruciale" transacties. Dewaegenaere zei wel dat "de eerste schijf van de betalingen in het kader van de wet op de continuïteit van ondernemingen met spoed wordt uitgevoerd en vandaag nog op de rekening komt. Volgens plan", onderstreept hij. Voor de komende algemene vergadering hebben enkele kleine aandeelhouders zo'n tachtig vragen klaar voor het management. Ze hopen tien procent van de stemmen te verzamelen om die vragen ook op de agenda te krijgen. "Maar zelfs dan is het maar de vraag of het bestuur ons ten gronde zal antwoorden. Onze vragen zijn ernstig. Ze vergen onmiddellijke opheldering", vertelt een vertegenwoordiger van de groep. Waegener R & D moest na de schuldherschikking nog zo'n 11 miljoen euro betalen aan de schuldeisers, zonder hangende rechtszaken en eerder getekende dadingen te rekenen. Ondertussen bevestigen verschillende partijen dat er in de afgelopen minuten inderdaad betalingen zijn gebeurd door Waegener in het kader van de WCO en dat de documenten voor de algemene vergadering zijn doorgemaild. Wordt vervolgd. B.L.