Er bleven nog hooguit twintig gelovigen over, en dat terwijl de Sint-Annakerk in Gent is gebouwd voor duizend mensen. Er zijn al enkele jaren geen erediensten meer. De verwarming is defect. Het gebouw is niet meer toegankelijk voor het publiek. Het dak is in de jaren negentig gerenoveerd, later zijn de voorgevel en de westgevel aangepakt. Maar de oostgevel en de apsis zijn aan de buitenkant dringend aan restauratie toe. De stenen brokkelen af, enkele ramen zijn vervangen door houten platen. Wie langs de zijdeur naast de apsis naar binnen wil, moet onder een houten afdak door, dat moet beschermen tegen neervallende brokstukken. De neo-Byzantijnse fresco's in de kerk zijn goed bewaard, op enkele grote witte vochtvlekken na. De decoratie zou nog indrukwekkender zijn als ze goed verlicht was. Maar verlichting is er alleen in het koor.
...