Tot nu toe stonden de aandelen nog aan hun volledige waarde in het beleggingsoverzicht van de klanten. Maar door nieuwe Europese regels (Mifid II) en de recente evolutie in het dossier voert Belfius dus de wijziging door. In een communicatie aan de klanten verwijst de staatsbank immers naar de beslissing van de Raad van State. Die vernietigde begin maart de Arco-waarborgregeling. Dat was het einde van een lange juridische weg via het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor Justitie, die eind 2011 reeds opgestart was. "Deze waarborgregeling is hierdoor definitief niet van toepassing op uw Arco-aandelen." Belfius zal de wijziging op 30 april doorvoeren in het beleggingsoverzicht. "Voortaan zal er apart worden gerapporteerd over uw Arco-positie. Naast de laatste, door de Arco-vennootschappen bepaalde waarde van uw Arco-aandelen per 30 juni 2013, zal de huidige waarde op 'onbepaalbaar' worden geplaatst." Volgens Belfius zijn een aantal elementen die de waarde van de Arco-aandelen kunnen beïnvloeden "onzeker". Belfius verwijst hierbij naar het tijstip en het resultaat van de sluiting van de vereffening van de Arco-vennootschappen en "de mogelijkheid van een alternatieve regeling zoals vermeld in het regeerakkoord". (Belga)

Tot nu toe stonden de aandelen nog aan hun volledige waarde in het beleggingsoverzicht van de klanten. Maar door nieuwe Europese regels (Mifid II) en de recente evolutie in het dossier voert Belfius dus de wijziging door. In een communicatie aan de klanten verwijst de staatsbank immers naar de beslissing van de Raad van State. Die vernietigde begin maart de Arco-waarborgregeling. Dat was het einde van een lange juridische weg via het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor Justitie, die eind 2011 reeds opgestart was. "Deze waarborgregeling is hierdoor definitief niet van toepassing op uw Arco-aandelen." Belfius zal de wijziging op 30 april doorvoeren in het beleggingsoverzicht. "Voortaan zal er apart worden gerapporteerd over uw Arco-positie. Naast de laatste, door de Arco-vennootschappen bepaalde waarde van uw Arco-aandelen per 30 juni 2013, zal de huidige waarde op 'onbepaalbaar' worden geplaatst." Volgens Belfius zijn een aantal elementen die de waarde van de Arco-aandelen kunnen beïnvloeden "onzeker". Belfius verwijst hierbij naar het tijstip en het resultaat van de sluiting van de vereffening van de Arco-vennootschappen en "de mogelijkheid van een alternatieve regeling zoals vermeld in het regeerakkoord". (Belga)