Coene volgde in 2011 Guy Quaden op als gouverneur van de NBB, het sluitstuk van een carrière bij de centrale bank die al in 1973 was begonnen bij de dienst voorlichting. In 2015 werd hij opgevolgd door Jan Smets. De liberaal gezinde Gentenaar was ook politiek actief, onder meer als gecoöpteerd senator en twee maal als kabinetschef van Guy Verhofstadt. In 2003 werd hij benoemd tot minister van Staat. Bij de Europese Centrale Bank zetelde Coene tot aan zijn dood in de Raad van Toezicht, die twee keer per maand vergadert om de toezichthoudende taken van de ECB te bespreken, te plannen en uit te voeren. (Belga)

Coene volgde in 2011 Guy Quaden op als gouverneur van de NBB, het sluitstuk van een carrière bij de centrale bank die al in 1973 was begonnen bij de dienst voorlichting. In 2015 werd hij opgevolgd door Jan Smets. De liberaal gezinde Gentenaar was ook politiek actief, onder meer als gecoöpteerd senator en twee maal als kabinetschef van Guy Verhofstadt. In 2003 werd hij benoemd tot minister van Staat. Bij de Europese Centrale Bank zetelde Coene tot aan zijn dood in de Raad van Toezicht, die twee keer per maand vergadert om de toezichthoudende taken van de ECB te bespreken, te plannen en uit te voeren. (Belga)