Buitenlandse ondernemingen die werknemers tijdelijk of deeltijds aan het werk willen zetten in België, of buitenlandse zelfstandigen die hier een tijdje willen komen werken, moeten dat verplicht vooraf melden (de zogenoemde Limosa-melding). De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) kreeg vorig jaar bijna 800.000 dergelijke meldingen, uit 163 verschillende landen. Uit RSZ-cijfers blijkt dat vooral Nederlanders naar België gedetacheerd worden. Vorig jaar ging het om 60.945 werknemers en 7.603 zelfstandigen, die een of meerdere keren de grens overstaken. Vanuit Polen kwamen er 23.948 werknemers en 10.435 zelfstandigen - waarmee de Polen de grootste groep zelfstandigen vormen - in België werken. Duitsland, Frankrijk en Portugal detacheerden elk meer dan 20.000 werknemers en zelfstandigen naar België. Dankzij een nieuwe toepassing kunnen ondernemingen voortaan gemakkelijker nagaan of de Limosa-papieren van de onderaannemer met wie ze willen werken, in orde zijn. Daarvoor moeten ze gewoon een QR-code scannen die op het Limosa-meldingbewijs staat. Daarnaast kan de onderneming ook in één oogopslag op zijn smartphone of tablet checken of de onderaannemer geen sociale of fiscale schulden heeft. Tot nu toe moest hij daarvoor aankloppen bij zowel de RSZ als de federale overheidsdienst Financiën. Als er schulden zijn, moet de aannemer een deel van de factuur inhouden en doorstorten aan de RSZ of de fiscus. Op die manier wordt elk jaar ongeveer 70 miljoen euro gerecupereerd. De inhoudingsplicht geldt in de bouw-, de bewakings- en de vleessector. De controles die ondernemers met de nieuwe toepassingen kunnen uitvoeren, zijn niet nieuw, maar de apps vereenvoudigen en optimaliseren ze wel, zei staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld). Hij stelde de apps dinsdag voor samen met minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). De Backer voegde nog toe dat de toepassingen ook van pas komen voor de inspectiediensten. "Als er vijf meldingen binnenkomen van mogelijke problemen met eenzelfde onderaannemer, weten we dat er iets aan de hand kan zijn", aldus de staatssecretaris. Onder meer in de bouwsector wordt vaak met onderaannemers gewerkt. Kmo-sectorfederatie Bouwunie verwelkomt de vereenvoudiging, zeker wat betreft de controle op sociale of fiscale schulden. Ze is echter van mening dat het controleren van de echtheid van de Limosa-documenten niet de taak is van de aannemer, maar van de overheid. (Belga)

Buitenlandse ondernemingen die werknemers tijdelijk of deeltijds aan het werk willen zetten in België, of buitenlandse zelfstandigen die hier een tijdje willen komen werken, moeten dat verplicht vooraf melden (de zogenoemde Limosa-melding). De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) kreeg vorig jaar bijna 800.000 dergelijke meldingen, uit 163 verschillende landen. Uit RSZ-cijfers blijkt dat vooral Nederlanders naar België gedetacheerd worden. Vorig jaar ging het om 60.945 werknemers en 7.603 zelfstandigen, die een of meerdere keren de grens overstaken. Vanuit Polen kwamen er 23.948 werknemers en 10.435 zelfstandigen - waarmee de Polen de grootste groep zelfstandigen vormen - in België werken. Duitsland, Frankrijk en Portugal detacheerden elk meer dan 20.000 werknemers en zelfstandigen naar België. Dankzij een nieuwe toepassing kunnen ondernemingen voortaan gemakkelijker nagaan of de Limosa-papieren van de onderaannemer met wie ze willen werken, in orde zijn. Daarvoor moeten ze gewoon een QR-code scannen die op het Limosa-meldingbewijs staat. Daarnaast kan de onderneming ook in één oogopslag op zijn smartphone of tablet checken of de onderaannemer geen sociale of fiscale schulden heeft. Tot nu toe moest hij daarvoor aankloppen bij zowel de RSZ als de federale overheidsdienst Financiën. Als er schulden zijn, moet de aannemer een deel van de factuur inhouden en doorstorten aan de RSZ of de fiscus. Op die manier wordt elk jaar ongeveer 70 miljoen euro gerecupereerd. De inhoudingsplicht geldt in de bouw-, de bewakings- en de vleessector. De controles die ondernemers met de nieuwe toepassingen kunnen uitvoeren, zijn niet nieuw, maar de apps vereenvoudigen en optimaliseren ze wel, zei staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld). Hij stelde de apps dinsdag voor samen met minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). De Backer voegde nog toe dat de toepassingen ook van pas komen voor de inspectiediensten. "Als er vijf meldingen binnenkomen van mogelijke problemen met eenzelfde onderaannemer, weten we dat er iets aan de hand kan zijn", aldus de staatssecretaris. Onder meer in de bouwsector wordt vaak met onderaannemers gewerkt. Kmo-sectorfederatie Bouwunie verwelkomt de vereenvoudiging, zeker wat betreft de controle op sociale of fiscale schulden. Ze is echter van mening dat het controleren van de echtheid van de Limosa-documenten niet de taak is van de aannemer, maar van de overheid. (Belga)