De Lijn bespaarde de voorbije 10 jaar naar eigen zeggen 16 procent op haar werkingsmiddelen. "We zitten aan de limiet van de besparingen", zei Kesteloot. Met het huidige budget denkt hij het aantal reizigers nog met 6 procent te kunnen verhogen tegen 2030. Maar dat is veel te weinig. De Lijn verwacht de helft meer reizigers binnen 10 jaar. Dat komt omdat Vlaanderen en ook een aantal centrumsteden al heel hoge ambities naar voren hebben geschoven inzake "modal shift": minder autoverplaatsingen, meer mensen op het openbaar vervoer en op de fiets. Het extra geld dat Kesteloot vraagt (tot een miljard euro extra), moet niet allemaal rechtstreeks van de overheid komen. De topman pleit voor "meer creativiteit" in de financiering. Zo zou een deel van de opbengst van de toekomstige kilometerheffing voor personenwagens in het openbaar vervoer moeten worden geïnvesteerd en kan er worden nagedacht over groene obligaties. Ook samenwerking met privépartners bij bepaalde projecten is een mogelijkheid. De groei hangt ook af van de aantrekkelijkheid van De Lijn. Daarin is stiptheid cruciaal. Kesteloot pleit daarom voor nog meer doorstromingsmaatregelen: aparte busbanen, verkeerslichtenafstelling, enzovoort. Zelf zet de maatschappij de komende jaren verder in op onder meer vergroening (hybride en elektrische bussen), digitalisering (cashless betalen op bus en tram) en combimobiliteit (als hoofdaandeelhouder van Cambio en Blue-bike). Het is de derde keer dat De Lijn een memorandum opstelt in de aanloop naar Vlaamse verkiezingen. (Belga)

De Lijn bespaarde de voorbije 10 jaar naar eigen zeggen 16 procent op haar werkingsmiddelen. "We zitten aan de limiet van de besparingen", zei Kesteloot. Met het huidige budget denkt hij het aantal reizigers nog met 6 procent te kunnen verhogen tegen 2030. Maar dat is veel te weinig. De Lijn verwacht de helft meer reizigers binnen 10 jaar. Dat komt omdat Vlaanderen en ook een aantal centrumsteden al heel hoge ambities naar voren hebben geschoven inzake "modal shift": minder autoverplaatsingen, meer mensen op het openbaar vervoer en op de fiets. Het extra geld dat Kesteloot vraagt (tot een miljard euro extra), moet niet allemaal rechtstreeks van de overheid komen. De topman pleit voor "meer creativiteit" in de financiering. Zo zou een deel van de opbengst van de toekomstige kilometerheffing voor personenwagens in het openbaar vervoer moeten worden geïnvesteerd en kan er worden nagedacht over groene obligaties. Ook samenwerking met privépartners bij bepaalde projecten is een mogelijkheid. De groei hangt ook af van de aantrekkelijkheid van De Lijn. Daarin is stiptheid cruciaal. Kesteloot pleit daarom voor nog meer doorstromingsmaatregelen: aparte busbanen, verkeerslichtenafstelling, enzovoort. Zelf zet de maatschappij de komende jaren verder in op onder meer vergroening (hybride en elektrische bussen), digitalisering (cashless betalen op bus en tram) en combimobiliteit (als hoofdaandeelhouder van Cambio en Blue-bike). Het is de derde keer dat De Lijn een memorandum opstelt in de aanloop naar Vlaamse verkiezingen. (Belga)