In een persbericht ontkent het bedrijf de aantijgingen. DHL Aviation zegt dat het erop toeziet dat afspraken en regelgevingen strikt nageleefd worden, maar geeft tegelijk ook aan dat het "mogelijke interne afwijkingen op het beleid en de regelgeving grondig zal onderzoeken en waar nodig de gepaste maatregelen zal nemen". "DHL Aviation telt in België op vandaag 977 vaste medewerkers met een DHL-contract. Ongeveer 90 procent van deze DHL-medewerkers heeft een contract van onbepaalde duur, 10 procent heeft een contract van bepaalde duur (6 maanden) dat kan worden omgezet in een contract van onbepaalde duur", stelt het bedrijf. "Daarbovenop worden gemiddeld 200 uitzendkrachten ingezet om enerzijds de constante afwezigheidsgraad van 20 procent bij haar vaste medewerkers (bijvoorbeeld wegens vakantie of ziekte), alsook de fluctuaties in piekperiodes (bijvoorbeeld de eindejaarsperiode) op te vangen. Dit is een zeer gebruikelijke verhouding in de logistieke sector." Uitzonderlijk werd volgens het bedrijf begin april het aantal uitzendkrachten opgetrokken naar gemiddeld 270 personen per week. "Deze tijdelijke verhoging kwam er omwille van de geplande verhuis van DHL Aviation naar het nieuwe gebouw in de loop van de zomer. Alle medewerkers moeten hiervoor de nodige training ontvangen, waardoor er zich een extra afwezigheid stelt van 70 à 80 vaste werknemers op de werkvloer tijdens deze trainingsweken, die opgevangen wordt met extra tijdelijke werkkrachten. Vanaf september 2017 zal de normale situatie, met inzet van gemiddeld 200 uitzendkrachten bovenop 1.000 vaste DHL werknemers, terug van toepassing zijn." Het bedrijf zegt dat na 20 dagen van dagcontracten overgestapt wordt naar een weekcontract. "Deze contracten kunnen opnieuw verlengd worden in functie van de nood aan extra uitzendkrachten. Op vandaag zijn gemiddeld minder dan 10 procent van de tijdelijke uitzendkrachten aan de slag met een dagcontract. In vele gevallen kiezen medewerkers overigens graag zelf voor behoud van een vorm van flexibiliteit", luidt het. Naar eigen zeggen kreeg het bedrijf in de laatste twee jaar twee keer de sociale inspectie over de vloer en werd daarbij geen enkele onregelmatigheid aangetoond. (Belga)

In een persbericht ontkent het bedrijf de aantijgingen. DHL Aviation zegt dat het erop toeziet dat afspraken en regelgevingen strikt nageleefd worden, maar geeft tegelijk ook aan dat het "mogelijke interne afwijkingen op het beleid en de regelgeving grondig zal onderzoeken en waar nodig de gepaste maatregelen zal nemen". "DHL Aviation telt in België op vandaag 977 vaste medewerkers met een DHL-contract. Ongeveer 90 procent van deze DHL-medewerkers heeft een contract van onbepaalde duur, 10 procent heeft een contract van bepaalde duur (6 maanden) dat kan worden omgezet in een contract van onbepaalde duur", stelt het bedrijf. "Daarbovenop worden gemiddeld 200 uitzendkrachten ingezet om enerzijds de constante afwezigheidsgraad van 20 procent bij haar vaste medewerkers (bijvoorbeeld wegens vakantie of ziekte), alsook de fluctuaties in piekperiodes (bijvoorbeeld de eindejaarsperiode) op te vangen. Dit is een zeer gebruikelijke verhouding in de logistieke sector." Uitzonderlijk werd volgens het bedrijf begin april het aantal uitzendkrachten opgetrokken naar gemiddeld 270 personen per week. "Deze tijdelijke verhoging kwam er omwille van de geplande verhuis van DHL Aviation naar het nieuwe gebouw in de loop van de zomer. Alle medewerkers moeten hiervoor de nodige training ontvangen, waardoor er zich een extra afwezigheid stelt van 70 à 80 vaste werknemers op de werkvloer tijdens deze trainingsweken, die opgevangen wordt met extra tijdelijke werkkrachten. Vanaf september 2017 zal de normale situatie, met inzet van gemiddeld 200 uitzendkrachten bovenop 1.000 vaste DHL werknemers, terug van toepassing zijn." Het bedrijf zegt dat na 20 dagen van dagcontracten overgestapt wordt naar een weekcontract. "Deze contracten kunnen opnieuw verlengd worden in functie van de nood aan extra uitzendkrachten. Op vandaag zijn gemiddeld minder dan 10 procent van de tijdelijke uitzendkrachten aan de slag met een dagcontract. In vele gevallen kiezen medewerkers overigens graag zelf voor behoud van een vorm van flexibiliteit", luidt het. Naar eigen zeggen kreeg het bedrijf in de laatste twee jaar twee keer de sociale inspectie over de vloer en werd daarbij geen enkele onregelmatigheid aangetoond. (Belga)