Voka vreest voor een lange 'standstill' die dreigt door het ontslag van de regering, wat voor de ondernemingen nefast is. "We betreuren dat het laatste sluitstuk van het sociaal-economische hervormingsbeleid dat de voorbije 4,5 jaar succesvol op de rails gezet werd, niet uitgevoerd zal worden. De noodzakelijke maatregelen zoals de arbeidsdeal, zullen spijtig genoeg niet tot uitvoering kunnen komen. Waardoor grote uitdagingen zoals de krapte op de arbeidsmarkt, ons parten zullen blijven spelen", zegt Maertens. Voka wil niet weten van maatregelen die het sociaal-economisch herstelbeleid zouden kunnen terugschroeven. Wel moet er gehandeld worden bij hoogdringende dossiers, zoals bij een harde brexit of mogelijke stroomtekorten. (Belga)

Voka vreest voor een lange 'standstill' die dreigt door het ontslag van de regering, wat voor de ondernemingen nefast is. "We betreuren dat het laatste sluitstuk van het sociaal-economische hervormingsbeleid dat de voorbije 4,5 jaar succesvol op de rails gezet werd, niet uitgevoerd zal worden. De noodzakelijke maatregelen zoals de arbeidsdeal, zullen spijtig genoeg niet tot uitvoering kunnen komen. Waardoor grote uitdagingen zoals de krapte op de arbeidsmarkt, ons parten zullen blijven spelen", zegt Maertens. Voka wil niet weten van maatregelen die het sociaal-economisch herstelbeleid zouden kunnen terugschroeven. Wel moet er gehandeld worden bij hoogdringende dossiers, zoals bij een harde brexit of mogelijke stroomtekorten. (Belga)