"Bij contacten met bedrijven horen we altijd dat er een constante vraag is naar goed, en vooral technisch, geschoold personeel", opent Ann Vanassche van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. "We gaan als Voka vaak in gesprek met scholen, maar we merken toch dat bedrijven zelf ook graag in contact komen met scholen." Daarom werd het initiatief genomen om een tool, een soort datingsite, te ontwikkelen waarop scholen en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten, en zo de kloof tussen het onderwijs en de bedrijfswereld verkleinen. Zo kunnen scholen via het platform melden dat ze op zoek zijn naar stageplaatsen en plekken voor duaal leren, bedrijven kunnen op hun beurt aangeven dat ze een stagiair willen en naar welk soort profiel ze op zoek zijn. Ook bedrijfsbezoeken of evenementen kunnen geregistreerd worden op het platform. Voka hoopt dat het aanbod aan stageplaatsen hierdoor verhoogt, maar de belangrijkste doelstelling is de mismatch op de arbeidsmarkt te beperken tot een absoluut minimum en te zorgen voor een goede doorstroom van de schoolbanken met competente schoolverlaters naar de arbeidsmarkt. Vandaag werd het platform westvlaanderen.onderwijs-ondernemen.be voorgesteld, maar eerder waren Limburg en de Kempen al aan de beurt. Het is de bedoeling dat het platform de komende weken uitgerold wordt over heel Vlaanderen. (Belga)

"Bij contacten met bedrijven horen we altijd dat er een constante vraag is naar goed, en vooral technisch, geschoold personeel", opent Ann Vanassche van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. "We gaan als Voka vaak in gesprek met scholen, maar we merken toch dat bedrijven zelf ook graag in contact komen met scholen." Daarom werd het initiatief genomen om een tool, een soort datingsite, te ontwikkelen waarop scholen en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten, en zo de kloof tussen het onderwijs en de bedrijfswereld verkleinen. Zo kunnen scholen via het platform melden dat ze op zoek zijn naar stageplaatsen en plekken voor duaal leren, bedrijven kunnen op hun beurt aangeven dat ze een stagiair willen en naar welk soort profiel ze op zoek zijn. Ook bedrijfsbezoeken of evenementen kunnen geregistreerd worden op het platform. Voka hoopt dat het aanbod aan stageplaatsen hierdoor verhoogt, maar de belangrijkste doelstelling is de mismatch op de arbeidsmarkt te beperken tot een absoluut minimum en te zorgen voor een goede doorstroom van de schoolbanken met competente schoolverlaters naar de arbeidsmarkt. Vandaag werd het platform westvlaanderen.onderwijs-ondernemen.be voorgesteld, maar eerder waren Limburg en de Kempen al aan de beurt. Het is de bedoeling dat het platform de komende weken uitgerold wordt over heel Vlaanderen. (Belga)