De felle stijging van de loonkosten dwingt bedrijven die het moeilijk hebben maatregelen te nemen, aldus de Vlaamse werkgeverskoepel. Bij de bevraging, afgenomen deze week, gaf 30 procent van de ondernemingen aan dat ze verwachten de komende zes maanden minder personeel in dienst te hebben. Het cijfer zit al even in stijgende lijn: bij de vorige enquêtes was dat 20 procent in augustus en 25 procent de maand nadien.

In de industrie verwacht 51 procent binnenkort een beroep te moeten doen op tijdelijke werkloosheid. Voorts zijn voor 70 procent van de bedrijven de stijgende loonkosten de belangrijkste bezorgdheid.

Bedrijven nemen volgens Voka maatregelen zoals het inkrimpen van het personeelsbestand, inzetten op automatisering, groeiplannen bijstellen, minder investeren of overwegen om activiteiten te verplaatsen naar andere landen.

Voka pleit daarom opnieuw om de automatische loonindexering aan te passen. 'De extra loonkosten doen bedrijven naar de noodrem grijpen: noodgedwongen zal de personeelsgroep in vele bedrijven kleiner worden. In deze omstandigheden is een nationale staking voor meer loon boven op wat er nu al aankomt helemaal onaanvaardbaar', dixit gedelegeerd bestuurder Hans Maertens in een persbericht.

De felle stijging van de loonkosten dwingt bedrijven die het moeilijk hebben maatregelen te nemen, aldus de Vlaamse werkgeverskoepel. Bij de bevraging, afgenomen deze week, gaf 30 procent van de ondernemingen aan dat ze verwachten de komende zes maanden minder personeel in dienst te hebben. Het cijfer zit al even in stijgende lijn: bij de vorige enquêtes was dat 20 procent in augustus en 25 procent de maand nadien. In de industrie verwacht 51 procent binnenkort een beroep te moeten doen op tijdelijke werkloosheid. Voorts zijn voor 70 procent van de bedrijven de stijgende loonkosten de belangrijkste bezorgdheid. Bedrijven nemen volgens Voka maatregelen zoals het inkrimpen van het personeelsbestand, inzetten op automatisering, groeiplannen bijstellen, minder investeren of overwegen om activiteiten te verplaatsen naar andere landen. Voka pleit daarom opnieuw om de automatische loonindexering aan te passen. 'De extra loonkosten doen bedrijven naar de noodrem grijpen: noodgedwongen zal de personeelsgroep in vele bedrijven kleiner worden. In deze omstandigheden is een nationale staking voor meer loon boven op wat er nu al aankomt helemaal onaanvaardbaar', dixit gedelegeerd bestuurder Hans Maertens in een persbericht.