De situatie is het ergst in de Arabische landen en in Noord-Afrika, waar ongeveer 30 procent van alle jonge mannen en vrouwen werkloos is. Daar willen bovendien veel jongeren naar een rijker land trekken om er een baan te vinden, aldus de ILO. In de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, Latijns-Amerika en de Caraïben is dat 38 procent. In Oost-Europa is dat 37 procent. Volgens een enquête van ILO wil bovendien 28 procent van alle jongeren in Arabische landen voor werk naar het buitenland trekken, terwijl dat in 2009 nog 21 procent was. In Noord-Afrika is dat al enkele jaren ongeveer 35 procent. De ILO hekelt dat jongeren in vele jonge industrielanden en ontwikkelingslanden ook onder de armoedegrens van de VN leven, hoewel ze een baan hebben. In die landen moeten 156 miljoen werkende jongeren zien rond te komen met minder dan 3,10 dollar per dag (zowat 2,75 euro). In Europa ziet de ILO enkele "tekenen van normalisering" opkomen na de crisisjaren, hoewel jeugdwerkloosheid er een dringende kwestie blijft. In Spanje, Italië en Portugal zou de werkloosheid bij jongeren in 2017 aanzienlijk afnemen, aldus de ILO. Dan zouden nog 4,2 miljoen jongeren in de EU werkloos zijn, een daling van een half miljoen. (Belga)

De situatie is het ergst in de Arabische landen en in Noord-Afrika, waar ongeveer 30 procent van alle jonge mannen en vrouwen werkloos is. Daar willen bovendien veel jongeren naar een rijker land trekken om er een baan te vinden, aldus de ILO. In de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, Latijns-Amerika en de Caraïben is dat 38 procent. In Oost-Europa is dat 37 procent. Volgens een enquête van ILO wil bovendien 28 procent van alle jongeren in Arabische landen voor werk naar het buitenland trekken, terwijl dat in 2009 nog 21 procent was. In Noord-Afrika is dat al enkele jaren ongeveer 35 procent. De ILO hekelt dat jongeren in vele jonge industrielanden en ontwikkelingslanden ook onder de armoedegrens van de VN leven, hoewel ze een baan hebben. In die landen moeten 156 miljoen werkende jongeren zien rond te komen met minder dan 3,10 dollar per dag (zowat 2,75 euro). In Europa ziet de ILO enkele "tekenen van normalisering" opkomen na de crisisjaren, hoewel jeugdwerkloosheid er een dringende kwestie blijft. In Spanje, Italië en Portugal zou de werkloosheid bij jongeren in 2017 aanzienlijk afnemen, aldus de ILO. Dan zouden nog 4,2 miljoen jongeren in de EU werkloos zijn, een daling van een half miljoen. (Belga)