In de grootste groep -werkzoekenden die een uitkering ontvangen- was er sprake van een daling met bijna 9 procent tot 162.846. Daarentegen steeg het aantal werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd (+4,6 procent) en vrij ingeschrevenen (+14 procent). De daling van de werkloosheid deed zich voor in alle leeftijdscategorieën en in alle provincies. De daling was het grootst in de categorie 25-50 jaar (-3,6 procent) en in de provincies Limburg (-6,2 procent) en West-Vlaanderen (-5,6 procent). Wel zijn er nog een aantal categorieën waar de werkloosheid nog altijd toeneemt. Het gaat onder meer om langdurig werklozen (+3,4 procent tot 69.735), allochtonen (+3,2 procent tot 62.051) en mensen met een arbeidshandicap (+2,9 procent tot 33.588). Volgens minister Muyters zijn deze statistieken "een hoopvol signaal van een stilaan gezonde arbeidsmarkt". "De maatregelen die onze economie zuurstof geven en de doorgedreven focus om het juiste talent op de juiste plek te krijgen, werpen hun vruchten af. Met de vereenvoudigingen in het Vlaamse doelgroepenbeleid, die van start gingen op 1 juli, bieden we bovendien maximaal aan de mensen die het echt nodig hebben." (Belga)

In de grootste groep -werkzoekenden die een uitkering ontvangen- was er sprake van een daling met bijna 9 procent tot 162.846. Daarentegen steeg het aantal werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd (+4,6 procent) en vrij ingeschrevenen (+14 procent). De daling van de werkloosheid deed zich voor in alle leeftijdscategorieën en in alle provincies. De daling was het grootst in de categorie 25-50 jaar (-3,6 procent) en in de provincies Limburg (-6,2 procent) en West-Vlaanderen (-5,6 procent). Wel zijn er nog een aantal categorieën waar de werkloosheid nog altijd toeneemt. Het gaat onder meer om langdurig werklozen (+3,4 procent tot 69.735), allochtonen (+3,2 procent tot 62.051) en mensen met een arbeidshandicap (+2,9 procent tot 33.588). Volgens minister Muyters zijn deze statistieken "een hoopvol signaal van een stilaan gezonde arbeidsmarkt". "De maatregelen die onze economie zuurstof geven en de doorgedreven focus om het juiste talent op de juiste plek te krijgen, werpen hun vruchten af. Met de vereenvoudigingen in het Vlaamse doelgroepenbeleid, die van start gingen op 1 juli, bieden we bovendien maximaal aan de mensen die het echt nodig hebben." (Belga)