In 2020 stabiliseerde de werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen op 68,8 procent, het peil van 2019. Tijdens de coronacrisis hield hij stand, omdat de daling van de economische activiteit - door steunmaatregelen van de overheid zoals tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht - voornamelijk leidde tot een vermindering van de arbeidsduur, verklaart Statistiek Vlaanderen. De aantrekkende economie vertaalde zich dan weer in een toename van de werkgelegenheidsgraad in 2021 en in de raming voor 2022. In 2021 bereikte de Vlaamse werkgelegenheidsgraad 69,9 procent.

De werkgelegenheidsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest wordt in 2022 respectievelijk op 86,2 procent en 57,2 procent geschat. Brussel telt de hoogste werkgelegenheidsgraad, wegens het grote aantal jobs bij overheidsinstellingen en administratieve zetels van bedrijven. Als de activiteit van Vlaamse pendelaars die in een ander gewest werken, wordt meegerekend, klimt de Vlaamse werkgelegenheidsgraad naar 74,3 procent, zegt Statistiek Vlaanderen. Dan stijgt ook de werkgelegenheidsgraad in het Waals Gewest (63,2 procent), maar daalt hij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (50,3 procent).

De werkgelegenheidsgraad brengt het aantal ingevulde arbeidsplaatsen in een bepaald gebied in kaart - ongeacht waar de arbeidskrachten vandaan komen - in verhouding met de woonachtige bevolking van 15 tot 64 jaar oud. Van alle Europese lidstaten tekent Luxemburg - met jobs in de financiële sector en Europese instellingen - de hoogste werkgelegenheidsgraad op (110 procent), gevolgd door Nederland (87 procent) en Duitsland (85 procent). België blijft steken op 68 procent, blijkt uit gegevens die Statistiek Vlaanderen verzamelde.

In 2020 stabiliseerde de werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen op 68,8 procent, het peil van 2019. Tijdens de coronacrisis hield hij stand, omdat de daling van de economische activiteit - door steunmaatregelen van de overheid zoals tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht - voornamelijk leidde tot een vermindering van de arbeidsduur, verklaart Statistiek Vlaanderen. De aantrekkende economie vertaalde zich dan weer in een toename van de werkgelegenheidsgraad in 2021 en in de raming voor 2022. In 2021 bereikte de Vlaamse werkgelegenheidsgraad 69,9 procent. De werkgelegenheidsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest wordt in 2022 respectievelijk op 86,2 procent en 57,2 procent geschat. Brussel telt de hoogste werkgelegenheidsgraad, wegens het grote aantal jobs bij overheidsinstellingen en administratieve zetels van bedrijven. Als de activiteit van Vlaamse pendelaars die in een ander gewest werken, wordt meegerekend, klimt de Vlaamse werkgelegenheidsgraad naar 74,3 procent, zegt Statistiek Vlaanderen. Dan stijgt ook de werkgelegenheidsgraad in het Waals Gewest (63,2 procent), maar daalt hij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (50,3 procent). De werkgelegenheidsgraad brengt het aantal ingevulde arbeidsplaatsen in een bepaald gebied in kaart - ongeacht waar de arbeidskrachten vandaan komen - in verhouding met de woonachtige bevolking van 15 tot 64 jaar oud. Van alle Europese lidstaten tekent Luxemburg - met jobs in de financiële sector en Europese instellingen - de hoogste werkgelegenheidsgraad op (110 procent), gevolgd door Nederland (87 procent) en Duitsland (85 procent). België blijft steken op 68 procent, blijkt uit gegevens die Statistiek Vlaanderen verzamelde.