Op vraag van de Nationale Bank zijn de banken de laatste jaren strenger geworden in het toekennen van woningleningen. Waar in 2008 nog bijna een kwart van de leningen een looptijd had van 25 jaar of langer, is dat tegenwoordig eerder uitzonderlijk geworden. Volgens CIB had 43,92 van de verstrekte kredieten in 2015 een looptijd tot 15 jaar, al speelt daarbij wel een effect van de vele herfinancieringen. Het valt de vastgoedprofessionals op dat jonge gezinnen en starters het lastig krijgen om een eigen woning aan te kopen. "Doordat steeds meer eigen inbreng is vereist, blijven meer en meer jongeren langer thuis wonen of zijn ze aangewezen op de private huurmarkt", klinkt het. "Nochtans zijn er op dit moment veel te weinig woningen op die huurmarkt." "De vraag moet gesteld worden in welke mate een streng beleid rond de looptijden op lange termijn houdbaar is, zeker als bijvoorbeeld de rentes opnieuw uit het historische dal zouden opklimmen", stelt CIB Vlaanderen in een persbericht. Excessen moeten er niet zijn, maar CIB meent toch dat opnieuw looptijden van 25 jaar of langer moeten worden overwogen. "Zeker voor jonge mensen en met het oog op langere loopbanen zou deze piste weer bespreekbaar moeten zijn." De banken worden niet warm van die oproep. "Wij pleiten vooral voor gezonde kredietverlening", reageert woordvoerster Isabelle Marchand van bankenfederatie Febelfin. "Leningen met een langere termijn van bijvoorbeeld 30 jaar worden als risicovoller beschouwd en niet aangemoedigd. Het biedt ook niet echt een oplossing voor mensen die de terugbetalingscapaciteit op 20 jaar niet hebben. Het zou die mensen alleen meer in moeilijkheden brengen." Marchand wijst er voorts op dat de vraag naar die langlopende kredieten tegenwoordig erg beperkt is. "De rentevoeten liggen dan immers iets hoger, waardoor de klant meer aan rente zal moeten terugbetalen. Het is dus ook voor de klant niet echt een goed alternatief." (Belga)

Op vraag van de Nationale Bank zijn de banken de laatste jaren strenger geworden in het toekennen van woningleningen. Waar in 2008 nog bijna een kwart van de leningen een looptijd had van 25 jaar of langer, is dat tegenwoordig eerder uitzonderlijk geworden. Volgens CIB had 43,92 van de verstrekte kredieten in 2015 een looptijd tot 15 jaar, al speelt daarbij wel een effect van de vele herfinancieringen. Het valt de vastgoedprofessionals op dat jonge gezinnen en starters het lastig krijgen om een eigen woning aan te kopen. "Doordat steeds meer eigen inbreng is vereist, blijven meer en meer jongeren langer thuis wonen of zijn ze aangewezen op de private huurmarkt", klinkt het. "Nochtans zijn er op dit moment veel te weinig woningen op die huurmarkt." "De vraag moet gesteld worden in welke mate een streng beleid rond de looptijden op lange termijn houdbaar is, zeker als bijvoorbeeld de rentes opnieuw uit het historische dal zouden opklimmen", stelt CIB Vlaanderen in een persbericht. Excessen moeten er niet zijn, maar CIB meent toch dat opnieuw looptijden van 25 jaar of langer moeten worden overwogen. "Zeker voor jonge mensen en met het oog op langere loopbanen zou deze piste weer bespreekbaar moeten zijn." De banken worden niet warm van die oproep. "Wij pleiten vooral voor gezonde kredietverlening", reageert woordvoerster Isabelle Marchand van bankenfederatie Febelfin. "Leningen met een langere termijn van bijvoorbeeld 30 jaar worden als risicovoller beschouwd en niet aangemoedigd. Het biedt ook niet echt een oplossing voor mensen die de terugbetalingscapaciteit op 20 jaar niet hebben. Het zou die mensen alleen meer in moeilijkheden brengen." Marchand wijst er voorts op dat de vraag naar die langlopende kredieten tegenwoordig erg beperkt is. "De rentevoeten liggen dan immers iets hoger, waardoor de klant meer aan rente zal moeten terugbetalen. Het is dus ook voor de klant niet echt een goed alternatief." (Belga)