Het Instituut Wegtransport en Logistiek België heeft op basis van de officiële tarieven de impact ervan berekend op de kostprijs van een transport. Voor nationaal vervoer bedraagt de gemiddelde toename van de kosten 8 procent. Voor transporten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest loopt dit op tot meer dan 12 procent, aldus het persbericht. "De marges in de transportsector liggen traditioneel zeer laag. De minimale winstmarges maken de sector extra kwetsbaar. Het integraal doorrekenen van de gestegen kosten is en blijft de meest efficiënte manier om ervoor te zorgen dat de Vlaamse transportsector niet volledig ten onder gaat aan de kilometerheffing", luidt het. TLV herhaalt dat deze kilometerheffing geen enkel positief effect zal hebben op de mobiliteit zolang alleen vrachtwagens moeten betalen en personenwagens niet. "In overeenstemming met het principe van de 'gebruiker betaalt' moet daarom de kilometerheffing gelden voor alle weggebruikers zonder onderscheid. Enkel op die manier kan men enig effect op de congestie bereiken." (Belga)

Het Instituut Wegtransport en Logistiek België heeft op basis van de officiële tarieven de impact ervan berekend op de kostprijs van een transport. Voor nationaal vervoer bedraagt de gemiddelde toename van de kosten 8 procent. Voor transporten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest loopt dit op tot meer dan 12 procent, aldus het persbericht. "De marges in de transportsector liggen traditioneel zeer laag. De minimale winstmarges maken de sector extra kwetsbaar. Het integraal doorrekenen van de gestegen kosten is en blijft de meest efficiënte manier om ervoor te zorgen dat de Vlaamse transportsector niet volledig ten onder gaat aan de kilometerheffing", luidt het. TLV herhaalt dat deze kilometerheffing geen enkel positief effect zal hebben op de mobiliteit zolang alleen vrachtwagens moeten betalen en personenwagens niet. "In overeenstemming met het principe van de 'gebruiker betaalt' moet daarom de kilometerheffing gelden voor alle weggebruikers zonder onderscheid. Enkel op die manier kan men enig effect op de congestie bereiken." (Belga)