Werkgevers en werknemers verwachten dat de krapte op de arbeidsmarkt de komende tien jaar een structureel probleem zal blijven. Dat verklaart de nood voor "vele en structurele maatregelen in een werkgelegenheidsakkoord". Dat akkoord steunt op vier pijlers: activeren met meer resultaat en herintreders aantrekken, opleiding sterker aanmoedigen, inzetten op werkbaar werk en tot slot kansen benutten van interregionale mobiliteit en economische migratie. De SERV trekt nu met dit voorstel naar de Vlaamse regering om ook met hen hierover een akkoord te sluiten en de maatregelen concreet uit te voeren. (Belga)

Werkgevers en werknemers verwachten dat de krapte op de arbeidsmarkt de komende tien jaar een structureel probleem zal blijven. Dat verklaart de nood voor "vele en structurele maatregelen in een werkgelegenheidsakkoord". Dat akkoord steunt op vier pijlers: activeren met meer resultaat en herintreders aantrekken, opleiding sterker aanmoedigen, inzetten op werkbaar werk en tot slot kansen benutten van interregionale mobiliteit en economische migratie. De SERV trekt nu met dit voorstel naar de Vlaamse regering om ook met hen hierover een akkoord te sluiten en de maatregelen concreet uit te voeren. (Belga)