Tijdens het rondetafelgesprek werden alle potentiële gevolgen van de Brexit voor de Vlaamse industrie- en ondernemingswereld in kaart gebracht. Zowel de Vlaamse politiek als industrie braken tijdens dat overleg een lans voor een eerder "zacht" Brexit-scenario, waarbij de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een vrijhandelsverdrag sluiten. "Vlaanderen heeft er belang bij dat er geen protectionisme ontstaat. Dat is ontzettend belangrijk voor onze welvaart. Wij leven van de export", aldus minister-president Bourgeois. Die "vriendelijke Brexit" wil Vlaanderen niet enkel bewerkstelligen met een vrijhandelsakkoord, maar ook met een bijkomend "plus-akkoord" tussen de Britten en de EU, waarin nauwere samenwerking wordt gegarandeerd op vlak van onder meer energievoorziening, Noordzee, onderzoek en ontwikkeling en innovatie. Bedoeling is nu dat de Vlaamse regering de verzuchtingen van de industrie vertegenwoordigt tijdens de Brexit-onderhandelingen, die in handen zijn van het federale niveau. Bourgeois verzekerde de ondernemers er na afloop van het gesprek van dat "de deur van zijn kabinet altijd openstaat". (Belga)

Tijdens het rondetafelgesprek werden alle potentiële gevolgen van de Brexit voor de Vlaamse industrie- en ondernemingswereld in kaart gebracht. Zowel de Vlaamse politiek als industrie braken tijdens dat overleg een lans voor een eerder "zacht" Brexit-scenario, waarbij de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een vrijhandelsverdrag sluiten. "Vlaanderen heeft er belang bij dat er geen protectionisme ontstaat. Dat is ontzettend belangrijk voor onze welvaart. Wij leven van de export", aldus minister-president Bourgeois. Die "vriendelijke Brexit" wil Vlaanderen niet enkel bewerkstelligen met een vrijhandelsakkoord, maar ook met een bijkomend "plus-akkoord" tussen de Britten en de EU, waarin nauwere samenwerking wordt gegarandeerd op vlak van onder meer energievoorziening, Noordzee, onderzoek en ontwikkeling en innovatie. Bedoeling is nu dat de Vlaamse regering de verzuchtingen van de industrie vertegenwoordigt tijdens de Brexit-onderhandelingen, die in handen zijn van het federale niveau. Bourgeois verzekerde de ondernemers er na afloop van het gesprek van dat "de deur van zijn kabinet altijd openstaat". (Belga)