De vergadering van de Vlaamse regering begon om 16 uur en liep door tot de avond.

Een nieuw plan was nodig omdat het vorige ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigd was door de Raad van State. De Raad van State had vooral bezwaren bij het mobiliteitsluik van de plannen.

Als compromis komt nu uit de bus dat de oppervlakte voor kleinhandel in het betrokken gebied met een derde wordt verminderd. Ook de oppervlakte voor kantoren in het gebied rond Uplace wordt ingekrompen.

Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V): "Bovendien vragen wij garanties op het vlak van openbaar vervoer, alvorens die mobiliteitsgenererende activiteiten toe te laten. Zo is een hoog frequente busverbinding en een GEN-station opgenomen als voorwaarde".

Kleiner, maar even groot

Aan de grootte van het winkelcomplex Uplace wordt echter niet geraakt. De oppervlakte voor winkels (retail: 55.000 vierkante meter), leisure, hotels, enz... uit het oorspronkelijke brownfieldconvenant dat tussen de Vlaamse regering en Uplace was vastgelegd, blijft behouden in een vernieuwd convenant. De Raad van State had bezwaren bij die convenant, met name bij het feit dat de regering optrad als rechter en partij. Volgens Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) is het nieuwe convenant "verfijnd" om tegemoet te komen aan die opmerkingen. Het ruimtelijk plan is nu voorlopig vastgesteld.

Dat er niet geraakt wordt aan de oppervlakte voor Uplace heeft naar verluidt ook te maken met het garanderen van rechtszekerheid. Blijkbaar lag het juridisch moeilijk om te morrelen aan de afspraken die de regering in het verleden is aangegaan met Uplace. Het ruimtelijk plan is nu voorlopig vastgesteld. Nu volgt nog een openbaar onderzoek met een looptijd van zes maanden. Eventuele bezwaren en opmerkingen worden in het najaar van 2015 opnieuw voorgelegd aan de Vlaamse regering, die op dat ogenblik een definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan vaststellen.

'Ware gelaat'

Intussen lopen de eerste reacties op de beslissing binnen.

Projectontwikkelaar Uplace reageert tevreden. "Deze beslissingen zijn positief voor het ondernemersklimaat in Vlaanderen en bestendigen de rechtszekerheid", luidt het in een persbericht.

Uplace is tevreden dat zijn project "onverkort doorgang kan vinden" en dat het nieuwe convenant de eerder gemaakte afspraken bevestigt, "inclusief de omvang van het project". Uplace herhaalt dat het beoogde project bijna 3.200 jobs kan opleveren. "Het zal de motor zijn van nieuwe economische activiteiten en betekent de start van welvaart en welzijn in een regio die al lang snakt naar beter", besluit Uplace.

De andere reacties zijn tot dusver negatief.

"Met deze beslissing toont de regering van N-VA, CD&V en Open VLD haar ware gelaat. Gezondheid, mobiliteit en kleine ondernemers moeten wijken voor megaprojecten. Deze regering rijdt niet voor de Vlamingen, ze is er enkel voor een handvol magnaten met ouderwetse ideeën", reageert Groen-parlementslid Hermes Sanctorum. Zijn partij dringt aan op een actuadebat over de kwestie.

Ook Touring betreurt de beslissing. "Het aantal verliesuren per jaar op de Brusselse Ring zal met 424 toenemen bij de komst van het megacomplex in Vilvoorde. De files zullen er ongeveer 4 kilometer per dag langer zijn", zegt woordvoerder Danny Smagghe.

Unizo oordeelt dat de goedkeuring van Uplace "lijnrecht ingaat tegen het voornemen van de Vlaamse regering om maximaal in te zetten op kernversterkend beleid". De organisatie vreest voor meer leegstand en verloedering in de kernen en bekijkt nu naar eigen zeggen de mogelijkheden om de schade voor de handel in kernen tot een minimum te beperken via de procedure van de socio-economische vergunning.

'Georganiseerde stilstand'

Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde, had zich voor het bekendworden van de precieze plannen in Terzake nogmaals verzet tegen de komst van het winkelcomplex.

De komst van Uplace, groter of kleiner, zal volgens de SP.A-politicus niet alleen een "kaalslag" veroorzaken voor de binnensteden van Vilvoorde, Leuven en Mechelen en nefast zijn voor de lokale handel, maar ook de mobiliteitsproblemen in de regio enkel vergroten. "Men moet toch eens nadenken waar men mee bezig is. Een van de grootste problemen voor onze regio is het dichtslibbende wegennet. En dan plant men een project dat 25.000 extra voertuigen per dag extra creëert. Dat is de organisatie van de stilstand", aldus Bonte. "Wie is er nog voorstander van Uplace?" Hij stelt zich ook vragen bij het feit dat de overheid in totaal 480 miljoen euro zou investeren in de ontsluiting van het terrein voor één projectontwikkelaar.

Zijn partijgenoot en parlementslid Joris Vandenbroucke vindt dat de beslissing "alleen verpakt is in een jasje van 'correcties' dat al te doorzichtig is". "Het is eigenlijk cynisch dat deze Vlaamse regering bereid is om miljoenen te investeren in de ontsluiting van een winkelcentrum dat werkelijk niemand in de regio wil, terwijl voor het openbaar vervoer elders in Vlaanderen de hakbijl wordt bovengehaald".

(Belga/RR)

De vergadering van de Vlaamse regering begon om 16 uur en liep door tot de avond. Een nieuw plan was nodig omdat het vorige ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigd was door de Raad van State. De Raad van State had vooral bezwaren bij het mobiliteitsluik van de plannen. Als compromis komt nu uit de bus dat de oppervlakte voor kleinhandel in het betrokken gebied met een derde wordt verminderd. Ook de oppervlakte voor kantoren in het gebied rond Uplace wordt ingekrompen. Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V): "Bovendien vragen wij garanties op het vlak van openbaar vervoer, alvorens die mobiliteitsgenererende activiteiten toe te laten. Zo is een hoog frequente busverbinding en een GEN-station opgenomen als voorwaarde". Aan de grootte van het winkelcomplex Uplace wordt echter niet geraakt. De oppervlakte voor winkels (retail: 55.000 vierkante meter), leisure, hotels, enz... uit het oorspronkelijke brownfieldconvenant dat tussen de Vlaamse regering en Uplace was vastgelegd, blijft behouden in een vernieuwd convenant. De Raad van State had bezwaren bij die convenant, met name bij het feit dat de regering optrad als rechter en partij. Volgens Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) is het nieuwe convenant "verfijnd" om tegemoet te komen aan die opmerkingen. Het ruimtelijk plan is nu voorlopig vastgesteld. Dat er niet geraakt wordt aan de oppervlakte voor Uplace heeft naar verluidt ook te maken met het garanderen van rechtszekerheid. Blijkbaar lag het juridisch moeilijk om te morrelen aan de afspraken die de regering in het verleden is aangegaan met Uplace. Het ruimtelijk plan is nu voorlopig vastgesteld. Nu volgt nog een openbaar onderzoek met een looptijd van zes maanden. Eventuele bezwaren en opmerkingen worden in het najaar van 2015 opnieuw voorgelegd aan de Vlaamse regering, die op dat ogenblik een definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan vaststellen. Intussen lopen de eerste reacties op de beslissing binnen. Projectontwikkelaar Uplace reageert tevreden. "Deze beslissingen zijn positief voor het ondernemersklimaat in Vlaanderen en bestendigen de rechtszekerheid", luidt het in een persbericht.Uplace is tevreden dat zijn project "onverkort doorgang kan vinden" en dat het nieuwe convenant de eerder gemaakte afspraken bevestigt, "inclusief de omvang van het project". Uplace herhaalt dat het beoogde project bijna 3.200 jobs kan opleveren. "Het zal de motor zijn van nieuwe economische activiteiten en betekent de start van welvaart en welzijn in een regio die al lang snakt naar beter", besluit Uplace.De andere reacties zijn tot dusver negatief."Met deze beslissing toont de regering van N-VA, CD&V en Open VLD haar ware gelaat. Gezondheid, mobiliteit en kleine ondernemers moeten wijken voor megaprojecten. Deze regering rijdt niet voor de Vlamingen, ze is er enkel voor een handvol magnaten met ouderwetse ideeën", reageert Groen-parlementslid Hermes Sanctorum. Zijn partij dringt aan op een actuadebat over de kwestie. Ook Touring betreurt de beslissing. "Het aantal verliesuren per jaar op de Brusselse Ring zal met 424 toenemen bij de komst van het megacomplex in Vilvoorde. De files zullen er ongeveer 4 kilometer per dag langer zijn", zegt woordvoerder Danny Smagghe. Unizo oordeelt dat de goedkeuring van Uplace "lijnrecht ingaat tegen het voornemen van de Vlaamse regering om maximaal in te zetten op kernversterkend beleid". De organisatie vreest voor meer leegstand en verloedering in de kernen en bekijkt nu naar eigen zeggen de mogelijkheden om de schade voor de handel in kernen tot een minimum te beperken via de procedure van de socio-economische vergunning. Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde, had zich voor het bekendworden van de precieze plannen in Terzake nogmaals verzet tegen de komst van het winkelcomplex. De komst van Uplace, groter of kleiner, zal volgens de SP.A-politicus niet alleen een "kaalslag" veroorzaken voor de binnensteden van Vilvoorde, Leuven en Mechelen en nefast zijn voor de lokale handel, maar ook de mobiliteitsproblemen in de regio enkel vergroten. "Men moet toch eens nadenken waar men mee bezig is. Een van de grootste problemen voor onze regio is het dichtslibbende wegennet. En dan plant men een project dat 25.000 extra voertuigen per dag extra creëert. Dat is de organisatie van de stilstand", aldus Bonte. "Wie is er nog voorstander van Uplace?" Hij stelt zich ook vragen bij het feit dat de overheid in totaal 480 miljoen euro zou investeren in de ontsluiting van het terrein voor één projectontwikkelaar.Zijn partijgenoot en parlementslid Joris Vandenbroucke vindt dat de beslissing "alleen verpakt is in een jasje van 'correcties' dat al te doorzichtig is". "Het is eigenlijk cynisch dat deze Vlaamse regering bereid is om miljoenen te investeren in de ontsluiting van een winkelcentrum dat werkelijk niemand in de regio wil, terwijl voor het openbaar vervoer elders in Vlaanderen de hakbijl wordt bovengehaald".(Belga/RR)