In het derde kwartaal steeg de tewerkstelling in Belgische kmo's 0,39 procent tegenover het voorgaande kwartaal. In Vlaanderen steeg de tewerkstelling 0,65 procent, in Brussel 0,2 procent en in het Waalse gewest was er een lichte daling met 0,1 procent. Dat de banen voornamelijk in Vlaanderen worden gecreëerd is het gevolg van het industriële weefsel in Vlaanderen, dat veel gevoeliger is voor de conjunctuur dan de rest van het land. Sinds begin dit jaar bedraagt de tewerkstellingsgroei in België 1,4 procent, zo berekende de loonstrookverwerker op basis van gegevens uit zijn databank. Voor Vlaanderen gaat het om een groei met 2,3 procent, voor Brussel met 0,4 procent en Wallonië met 0,1 procent. Omgerekend betekent dit dat er in de Vlaamse kmo's in 2016 al 23.500 banen bijkwamen. Voor Brussel en Wallonië is de aangroei kleiner: duizend extra banen in Brusselse kmo's en vijfhonderd in Waalse kmo's. (Belga)

In het derde kwartaal steeg de tewerkstelling in Belgische kmo's 0,39 procent tegenover het voorgaande kwartaal. In Vlaanderen steeg de tewerkstelling 0,65 procent, in Brussel 0,2 procent en in het Waalse gewest was er een lichte daling met 0,1 procent. Dat de banen voornamelijk in Vlaanderen worden gecreëerd is het gevolg van het industriële weefsel in Vlaanderen, dat veel gevoeliger is voor de conjunctuur dan de rest van het land. Sinds begin dit jaar bedraagt de tewerkstellingsgroei in België 1,4 procent, zo berekende de loonstrookverwerker op basis van gegevens uit zijn databank. Voor Vlaanderen gaat het om een groei met 2,3 procent, voor Brussel met 0,4 procent en Wallonië met 0,1 procent. Omgerekend betekent dit dat er in de Vlaamse kmo's in 2016 al 23.500 banen bijkwamen. Voor Brussel en Wallonië is de aangroei kleiner: duizend extra banen in Brusselse kmo's en vijfhonderd in Waalse kmo's. (Belga)