Volgens VKW is bedrijfsethiek een strategische factor geworden, een kwestie van overleven. "Bedrijven zijn bezig met ethisch ondernemen. Omdat het moet onder druk van maatschappij en wetten, maar ook omdat het loont. Systematische en gefundeerde aandacht voor ethisch ondernemen genereert meerwaarde: het resulteert in klantentrouw, nieuwe strategische allianties, de rekrutering van kwaliteitsvolle medewerkers, interesse van huidige en toekomstige aandeelhouders, een betere toegang tot kapitaal,..."

Dit zegt Rik De Wulf, de 52-jarige Gentenaar die als senior researcher aan de slag gaat bij VKW-Metena. Hij zal er zich profileren rond de ethische aspecten verbonden aan ondernemerschap, en de persoonlijke vragen en zorgen waarmee ondernemers zitten.

De Wulf hoopt via dialoog en overleg ondernemers ervan te overtuigen dat zij niet altijd automatisch de economische keuze voor de grootst mogelijke winst op korte termijn moeten maken, dat het op langere termijn meer kan opbrengen als je de belangen van alle stakeholders in overweging neemt.

"In ethiek gaat het erom dat je de verantwoordelijkheid draagt voor de gevolgen van de keuzes die je maakt, wat betekent dat je bedrijfsbeslissingen openlijk moet kunnen verantwoorden." De norm die De Wulf daarbij hanteert is de voorpaginatest: "Kun je er als ondernemer mee leven dat je beslissing morgen op de voorpagina van de krant staat? Weegt de verantwoording zwaar genoeg?"

Volgens VKW-directeur Johan Van Overtveldt is het heel belangrijk dat ondernemingen de publieke opinie daadwerkelijk in de ogen kijken. "Zolang de bedrijfswereld vindt dat ze zich niet moet verantwoorden aan de buitenwereld en de uitleg aan de vakbonden overlaat, kan ik niet anders dan zeggen: eigen schuld dikke bult."

Volgens VKW is bedrijfsethiek een strategische factor geworden, een kwestie van overleven. "Bedrijven zijn bezig met ethisch ondernemen. Omdat het moet onder druk van maatschappij en wetten, maar ook omdat het loont. Systematische en gefundeerde aandacht voor ethisch ondernemen genereert meerwaarde: het resulteert in klantentrouw, nieuwe strategische allianties, de rekrutering van kwaliteitsvolle medewerkers, interesse van huidige en toekomstige aandeelhouders, een betere toegang tot kapitaal,..."Dit zegt Rik De Wulf, de 52-jarige Gentenaar die als senior researcher aan de slag gaat bij VKW-Metena. Hij zal er zich profileren rond de ethische aspecten verbonden aan ondernemerschap, en de persoonlijke vragen en zorgen waarmee ondernemers zitten. De Wulf hoopt via dialoog en overleg ondernemers ervan te overtuigen dat zij niet altijd automatisch de economische keuze voor de grootst mogelijke winst op korte termijn moeten maken, dat het op langere termijn meer kan opbrengen als je de belangen van alle stakeholders in overweging neemt. "In ethiek gaat het erom dat je de verantwoordelijkheid draagt voor de gevolgen van de keuzes die je maakt, wat betekent dat je bedrijfsbeslissingen openlijk moet kunnen verantwoorden." De norm die De Wulf daarbij hanteert is de voorpaginatest: "Kun je er als ondernemer mee leven dat je beslissing morgen op de voorpagina van de krant staat? Weegt de verantwoording zwaar genoeg?" Volgens VKW-directeur Johan Van Overtveldt is het heel belangrijk dat ondernemingen de publieke opinie daadwerkelijk in de ogen kijken. "Zolang de bedrijfswereld vindt dat ze zich niet moet verantwoorden aan de buitenwereld en de uitleg aan de vakbonden overlaat, kan ik niet anders dan zeggen: eigen schuld dikke bult."