De veiling van het 5G-spectrum, nodig om de nieuwste mobiele internettechnologie uit te rollen, loopt in België vertraging op door politieke onenigheid over de verdeling van de opbrengst. Vanuit de industrie - die werk wil maken van commerciële toepassingen - komt er echter druk om er snel werk van te maken. Daarom kwam het BIPT met een regeling op de proppen waarbij voorlopige gebruiksrechten worden toegekend in afwachting van een politiek akkoord. In totaal kreeg het BIPT zes kandidaturen binnen voor de deadline op 28 februari. Eén partij trok haar kandidatuur opnieuw in op 10 maart, en de overige vijf kandidaturen werden ontvankelijk verklaard. Daarover organiseert het BIPT nu een openbare raadpleging, die loopt tot 21 april. Daarna zal de telecomregulator per kandidaat een apart besluit opstellen en de voorlopige gebruiksrechten al dan niet toekennen. De kandidaten moeten wel kredietwaardig genoeg zijn om de jaarlijkse rechten voor de terbeschikkingstelling van de radiofrequenties te kunnen betalen. Daarom zijn ze verplicht om een bankgarantie van 800.000 euro geven. Voor de voorlopige licenties wordt de frequentieband van 3.600 tot 3.800 MHz verdeeld. Als het BIPT alle vijf de kandidaten ook effectief gebruiksrechten toekent, krijgen ze elk dus een frequentieblok van 40 MHz ter beschikking. De voorlopige licenties blijven geldig tot de gebruiksrechten van de definitieve veiling van het 5G-spectrum (3.400-3.800 MHz) zijn toegekend. (Belga)

De veiling van het 5G-spectrum, nodig om de nieuwste mobiele internettechnologie uit te rollen, loopt in België vertraging op door politieke onenigheid over de verdeling van de opbrengst. Vanuit de industrie - die werk wil maken van commerciële toepassingen - komt er echter druk om er snel werk van te maken. Daarom kwam het BIPT met een regeling op de proppen waarbij voorlopige gebruiksrechten worden toegekend in afwachting van een politiek akkoord. In totaal kreeg het BIPT zes kandidaturen binnen voor de deadline op 28 februari. Eén partij trok haar kandidatuur opnieuw in op 10 maart, en de overige vijf kandidaturen werden ontvankelijk verklaard. Daarover organiseert het BIPT nu een openbare raadpleging, die loopt tot 21 april. Daarna zal de telecomregulator per kandidaat een apart besluit opstellen en de voorlopige gebruiksrechten al dan niet toekennen. De kandidaten moeten wel kredietwaardig genoeg zijn om de jaarlijkse rechten voor de terbeschikkingstelling van de radiofrequenties te kunnen betalen. Daarom zijn ze verplicht om een bankgarantie van 800.000 euro geven. Voor de voorlopige licenties wordt de frequentieband van 3.600 tot 3.800 MHz verdeeld. Als het BIPT alle vijf de kandidaten ook effectief gebruiksrechten toekent, krijgen ze elk dus een frequentieblok van 40 MHz ter beschikking. De voorlopige licenties blijven geldig tot de gebruiksrechten van de definitieve veiling van het 5G-spectrum (3.400-3.800 MHz) zijn toegekend. (Belga)