Bij Crelan is er geen sprake van collectief ontslag. De procedure-Renault moet dus niet worden opgestart. Er zouden in het zelfstandige kantorennet ook zowat 250 mensen worden aangeworven. Het zwaarste dossier van de voorbije weken is veruit dat bij de Nederlandse bankengroep ING. De directie kondigde begin oktober aan zowat 3.500 banen te willen schrappen tegen eind 2021. Omdat er dit jaar al 350 natuurlijke afvloeiingen zijn, had de aangekondigde intentie tot collectief ontslag betrekking op 3.150 voltijdse equivalenten. Het kantorennet zal bijna worden gehalveerd tot 650. Midden september had verzekeraar P&V al aangekondigd 300 voltijdse banen te willen schrappen tegen 2020. De spits was afgebeten door Axa België, dat begin september liet weten op twee jaar tijd 650 banen te willen schrappen in zijn verzekeringstak. De tewerkstelling in de financiële sector in België zit al jaren in dalende lijn. Volgens cijfers van sectorfederatie Febelfin werkten er op het hoogtepunt in 2001 83.300 mensen in de financiële dienstverlening (exclusief verzekeringen en pensioenfondsen). Dat aantal daalde tot 65.400 in 2014. De tewerkstelling bij de verzekeraars bleef daarentegen vrij stabiel de laatste jaren en stond eind 2014 iets boven 23.000, volgens cijfers van hun federatie Assuralia. (Belga)

Bij Crelan is er geen sprake van collectief ontslag. De procedure-Renault moet dus niet worden opgestart. Er zouden in het zelfstandige kantorennet ook zowat 250 mensen worden aangeworven. Het zwaarste dossier van de voorbije weken is veruit dat bij de Nederlandse bankengroep ING. De directie kondigde begin oktober aan zowat 3.500 banen te willen schrappen tegen eind 2021. Omdat er dit jaar al 350 natuurlijke afvloeiingen zijn, had de aangekondigde intentie tot collectief ontslag betrekking op 3.150 voltijdse equivalenten. Het kantorennet zal bijna worden gehalveerd tot 650. Midden september had verzekeraar P&V al aangekondigd 300 voltijdse banen te willen schrappen tegen 2020. De spits was afgebeten door Axa België, dat begin september liet weten op twee jaar tijd 650 banen te willen schrappen in zijn verzekeringstak. De tewerkstelling in de financiële sector in België zit al jaren in dalende lijn. Volgens cijfers van sectorfederatie Febelfin werkten er op het hoogtepunt in 2001 83.300 mensen in de financiële dienstverlening (exclusief verzekeringen en pensioenfondsen). Dat aantal daalde tot 65.400 in 2014. De tewerkstelling bij de verzekeraars bleef daarentegen vrij stabiel de laatste jaren en stond eind 2014 iets boven 23.000, volgens cijfers van hun federatie Assuralia. (Belga)