Uit de enquête blijkt dat zeven op de tien werknemers zich comfortabel voelen om in gesprek te gaan met hun leidinggevende of een vertrouwenspersoon op het werk. Van die 70 procent geeft het grote merendeel aan dat ze makkelijk met de werkgever over werkgerelateerde onderwerpen kunnen praten. Die bespreekbaarheid daalt echter wanneer het gaat over familiale onderwerpen (54 procent), de niet-medische oorzaken van afwezigheid (50 procent), of de mentale gezondheid (47 procent). Ook stress en werkdruk zijn niet overal vlot bespreekbaar: maar liefst vier op de tien bevraagde Belgen zeggen daar niet met de werkgever over te kunnen praten. Ook wanneer het gaat over de redenen van afwezigheid, blijkt dat een open gesprek tussen werkgever en werknemer in de praktijk vaak moeilijk verloopt. Zowat 46 procent van de werknemers heeft liever niet dat hun leidinggevende polst naar de reden van verzuim, en een derde geeft niet de echte reden van verzuim wanneer het gaat over familiale omstandigheden of de sfeer op het werk. De preventiediensten benadrukken dat het belangrijk is dat werkgevers een vertrouwensrelatie met hun werknemers opbouwen, zeker omdat stress en werkdruk vaak aan de basis liggen van langdurige afwezigheid. Volgens Mensura en Certimed kampen veel leidinggevenden ook met een gespreksdrempel om werknemers aan te spreken over meer gevoelige, persoonlijke onderwerpen zoals de mentale gezondheid. (Belga)

Uit de enquête blijkt dat zeven op de tien werknemers zich comfortabel voelen om in gesprek te gaan met hun leidinggevende of een vertrouwenspersoon op het werk. Van die 70 procent geeft het grote merendeel aan dat ze makkelijk met de werkgever over werkgerelateerde onderwerpen kunnen praten. Die bespreekbaarheid daalt echter wanneer het gaat over familiale onderwerpen (54 procent), de niet-medische oorzaken van afwezigheid (50 procent), of de mentale gezondheid (47 procent). Ook stress en werkdruk zijn niet overal vlot bespreekbaar: maar liefst vier op de tien bevraagde Belgen zeggen daar niet met de werkgever over te kunnen praten. Ook wanneer het gaat over de redenen van afwezigheid, blijkt dat een open gesprek tussen werkgever en werknemer in de praktijk vaak moeilijk verloopt. Zowat 46 procent van de werknemers heeft liever niet dat hun leidinggevende polst naar de reden van verzuim, en een derde geeft niet de echte reden van verzuim wanneer het gaat over familiale omstandigheden of de sfeer op het werk. De preventiediensten benadrukken dat het belangrijk is dat werkgevers een vertrouwensrelatie met hun werknemers opbouwen, zeker omdat stress en werkdruk vaak aan de basis liggen van langdurige afwezigheid. Volgens Mensura en Certimed kampen veel leidinggevenden ook met een gespreksdrempel om werknemers aan te spreken over meer gevoelige, persoonlijke onderwerpen zoals de mentale gezondheid. (Belga)