"We zijn uit het dal aan het klimmen, maar dit en volgend jaar verwacht ik nog effecten van de recessie", zegt Jan De Meulder - de enige Belg in het directiecomité van de verzekeringsgroep. Over 2009 kan Bâloise een nettowinst voorleggen van 421 miljoen Zwitserse frank, bijna negen procent meer dan de winst in 2008. Ook de omzet steeg met liefst 27 procent in vergelijking met 2008. Dat is voornamelijk het resultaat van de nieuwe business die Bâloise in 2007 opstartte in Liechtenstein. "Helemaal koosjer, ja. Hoe strenger de regels, hoe beter. Dan is het duidelijk en transparant, en dat trekt potentiële klanten over de streep."

Tegen 2012 wil Bâloise zijn recurrente winst verhogen met 200 miljoen Zwitserse frank. Daarvan werden er al 34 miljoen gerealiseerd in 2009, onder meer door een kostenreductieprogramma bij de Belgische dochtermaatschappij Mercator. In 2009 daalden de bedrijfskosten er met 3,3 procent, door bijvoorbeeld minder met externe adviseurs en interims te werken, en door de mensen die met pensioen vertrekken niet altijd meer te vervangen. Mercator moet namelijk op zijn lijn letten, hoewel CEO Gert De Winter er prat op gaat dat de premie-inkomsten in de loop van vorig jaar met 8,3 procent groeiden - tegen de dalende markttrend in. De Belgische nettowinst over 2009 was dan ook puik - 33,8 miljoen euro - maar toch een flink stuk minder dan de 51,7 miljoen in 2008. De belangrijkste reden zijn de twee zware hagelstormen in de loop van vorig jaar. En: de frequentie van de schadegevallen stijgt altijd in tijden van crisis. Ook de gemiddelde kostprijs van een schadegeval gaat omhoog als het slecht gaat met de economie. In de loop van 2009 is de schadelast bij Mercator alles bij elkaar met 20 miljoen euro gestegen in vergelijking met 2008.

Welke maatregelen nemen jullie om die hogere schadelast te lijf te gaan?
Gert De Winter (Mercator): "Een half jaar geleden zijn we begonnen met een programma van een 60-tal initiatieven om de schadefrequentie onder controle te houden. Mercator is bijvoorbeeld strenger dan vroeger bij het accepteren van nieuwe polishouders, of we nemen onrendabele klantensegmenten onder de loep. Als het nodig blijkt, verhogen we de verzekeringspremies. Voor Mercator, maar ook voor alle andere verzekeraars, wordt het een grote uitdaging om de technische resultaten op peil te houden. Toch zit er nog een enorme concurrentie op de prijs, zodat de meeste verzekeraars hun premies niet zomaar kunnen verhogen. Maar op een bepaald moment zal de sector toch van start moeten gaan met technisch verantwoord verzekeren."

Het lijkt wel alsof sommige verzekeraars nog steeds de nodige lessen niet getrokken hebben uit de crisis.
Gert De Winter (Mercator): "Het spel wordt inderdaad nog altijd hard gespeeld. Niet alleen in het segment autoverzekeringen, maar ook in het segment van arbeidsongevallenverzekeringen is de competitie heftig met om ter laagste prijzen. Ondanks de roep om meer technisch verantwoord verzekeren, ook vanuit de beroepsfederaties. Toch heb ik de indruk dat het besef stilaan groeit dat het anders zal moeten, want zoals nu kan de sector niet blijven voortdoen."

Vindt u dat de crisis veel kapotgemaakt heeft in het Belgische verzekeringslandschap, of valt het al bij al wel mee?
Jan De Meulder (Bâloise): "Ik denk niet dat het meevalt. Als je nagaat wat de crisis allemaal heeft teweeggebracht in de Benelux, dan is dat buiten proportie. België heeft - of had - een financiële sector die groter is dan wat het land zich eigenlijk kan veroorloven."
Gert De Winter (Mercator): "Ik denk wel dat je het onderscheid moet maken tussen banken en verzekeraars. Soms worden ze te veel over één kam geschoren, hoewel het om twee totaal verschillende metiers gaat. Verzekeraars moeten volgens de wet financiële reserves aanleggen, en gaan dus veel voorzichtiger tewerk dan de banken."

Tot slot: wat vinden jullie van de manier waarop het pensioendebat wordt gevoerd in België? Groepsverzekeraars zijn een belangrijke betrokken partij.
Gert De Winter (Mercator): "Er wordt nogal lacherig gedaan over de aanpak van minister Daerden. Een paar weken geleden is hij zijn beleid komen toelichten bij Assuralia. Mij geeft de man in elk geval de indruk dat hij weet waar hij mee bezig is. Het pensioendebat wordt opnieuw leven ingeblazen, en dat werd tijd. België is bij de laatste landen van Europa om na te denken over een leefbaar model voor de toekomst. Er zijn zeker andere oplossingen denkbaar dan alles te nationaliseren wat met pensioen te maken heeft."

C.D.C.

Het volledige interview leest u deze week in Trends

"We zijn uit het dal aan het klimmen, maar dit en volgend jaar verwacht ik nog effecten van de recessie", zegt Jan De Meulder - de enige Belg in het directiecomité van de verzekeringsgroep. Over 2009 kan Bâloise een nettowinst voorleggen van 421 miljoen Zwitserse frank, bijna negen procent meer dan de winst in 2008. Ook de omzet steeg met liefst 27 procent in vergelijking met 2008. Dat is voornamelijk het resultaat van de nieuwe business die Bâloise in 2007 opstartte in Liechtenstein. "Helemaal koosjer, ja. Hoe strenger de regels, hoe beter. Dan is het duidelijk en transparant, en dat trekt potentiële klanten over de streep." Tegen 2012 wil Bâloise zijn recurrente winst verhogen met 200 miljoen Zwitserse frank. Daarvan werden er al 34 miljoen gerealiseerd in 2009, onder meer door een kostenreductieprogramma bij de Belgische dochtermaatschappij Mercator. In 2009 daalden de bedrijfskosten er met 3,3 procent, door bijvoorbeeld minder met externe adviseurs en interims te werken, en door de mensen die met pensioen vertrekken niet altijd meer te vervangen. Mercator moet namelijk op zijn lijn letten, hoewel CEO Gert De Winter er prat op gaat dat de premie-inkomsten in de loop van vorig jaar met 8,3 procent groeiden - tegen de dalende markttrend in. De Belgische nettowinst over 2009 was dan ook puik - 33,8 miljoen euro - maar toch een flink stuk minder dan de 51,7 miljoen in 2008. De belangrijkste reden zijn de twee zware hagelstormen in de loop van vorig jaar. En: de frequentie van de schadegevallen stijgt altijd in tijden van crisis. Ook de gemiddelde kostprijs van een schadegeval gaat omhoog als het slecht gaat met de economie. In de loop van 2009 is de schadelast bij Mercator alles bij elkaar met 20 miljoen euro gestegen in vergelijking met 2008. Welke maatregelen nemen jullie om die hogere schadelast te lijf te gaan? Gert De Winter (Mercator): "Een half jaar geleden zijn we begonnen met een programma van een 60-tal initiatieven om de schadefrequentie onder controle te houden. Mercator is bijvoorbeeld strenger dan vroeger bij het accepteren van nieuwe polishouders, of we nemen onrendabele klantensegmenten onder de loep. Als het nodig blijkt, verhogen we de verzekeringspremies. Voor Mercator, maar ook voor alle andere verzekeraars, wordt het een grote uitdaging om de technische resultaten op peil te houden. Toch zit er nog een enorme concurrentie op de prijs, zodat de meeste verzekeraars hun premies niet zomaar kunnen verhogen. Maar op een bepaald moment zal de sector toch van start moeten gaan met technisch verantwoord verzekeren." Het lijkt wel alsof sommige verzekeraars nog steeds de nodige lessen niet getrokken hebben uit de crisis. Gert De Winter (Mercator): "Het spel wordt inderdaad nog altijd hard gespeeld. Niet alleen in het segment autoverzekeringen, maar ook in het segment van arbeidsongevallenverzekeringen is de competitie heftig met om ter laagste prijzen. Ondanks de roep om meer technisch verantwoord verzekeren, ook vanuit de beroepsfederaties. Toch heb ik de indruk dat het besef stilaan groeit dat het anders zal moeten, want zoals nu kan de sector niet blijven voortdoen." Vindt u dat de crisis veel kapotgemaakt heeft in het Belgische verzekeringslandschap, of valt het al bij al wel mee? Jan De Meulder (Bâloise): "Ik denk niet dat het meevalt. Als je nagaat wat de crisis allemaal heeft teweeggebracht in de Benelux, dan is dat buiten proportie. België heeft - of had - een financiële sector die groter is dan wat het land zich eigenlijk kan veroorloven." Gert De Winter (Mercator): "Ik denk wel dat je het onderscheid moet maken tussen banken en verzekeraars. Soms worden ze te veel over één kam geschoren, hoewel het om twee totaal verschillende metiers gaat. Verzekeraars moeten volgens de wet financiële reserves aanleggen, en gaan dus veel voorzichtiger tewerk dan de banken." Tot slot: wat vinden jullie van de manier waarop het pensioendebat wordt gevoerd in België? Groepsverzekeraars zijn een belangrijke betrokken partij. Gert De Winter (Mercator): "Er wordt nogal lacherig gedaan over de aanpak van minister Daerden. Een paar weken geleden is hij zijn beleid komen toelichten bij Assuralia. Mij geeft de man in elk geval de indruk dat hij weet waar hij mee bezig is. Het pensioendebat wordt opnieuw leven ingeblazen, en dat werd tijd. België is bij de laatste landen van Europa om na te denken over een leefbaar model voor de toekomst. Er zijn zeker andere oplossingen denkbaar dan alles te nationaliseren wat met pensioen te maken heeft." C.D.C. Het volledige interview leest u deze week in Trends