De verzekeraar Ergo stopt met de verkoop van levensverzekeringen en laat zijn activiteiten in België uitdoven. In eerste instantie gaan daardoor 200 banen verloren. Het nieuws volgt op eerdere herstructureringen in de Belgische verzekeringssector. Zowel AXA als P&V zetten fors het mes in hun personeelsbestand, en Ethias worstelt al jaren met de restanten van zijn First-portefeuille.
...

De verzekeraar Ergo stopt met de verkoop van levensverzekeringen en laat zijn activiteiten in België uitdoven. In eerste instantie gaan daardoor 200 banen verloren. Het nieuws volgt op eerdere herstructureringen in de Belgische verzekeringssector. Zowel AXA als P&V zetten fors het mes in hun personeelsbestand, en Ethias worstelt al jaren met de restanten van zijn First-portefeuille.Al een hele tijd waarschuwen toezichthouders voor problemen in de verzekeringssector. De lage rente zorgt ervoor dat levensverzekeringen met een gegarandeerd rendement (de tak21-producten) niet langer rendabel zijn. De meest kwetsbare instellingen zijn de zogenoemde monoverzekeraars, die enkel levensverzekeringen commercialiseren en niet in schadeverzekeringen actief zijn. In schadeverzekeringen valt immers nog geld te verdienen. Ergo is het schoolvoorbeeld van zo'n monoverzekeraar die bovendien in de periode 2008-2013 een forse groei kende.Sommige verzekeraars hebben zich in het verleden, vanuit commerciële motieven, veel te zwaar geëngageerd. Ze boden hoge rendementen die vaak gedurende een heel lange periode gegarandeerd bleven. Ethias is het bekendste voorbeeld. De First-rekening garandeert levenslang een rendement van gemiddeld 4,3 procent. Terwijl de risicovrije rente (de Belgische overheidsrente op tien jaar) dit jaar gemiddeld onder 0,5 procent noteerde. Geen wonder dat Ethias zo snel mogelijk die portefeuille kwijt wil. Maar ook AXA maakte met bepaalde Crest-producten die fout. Andere verzekeraars bezondigden zich dan weer aan hoge winstdeelnames om de klant ter wille te zijn.Ergo stapt nu helemaal uit de markt, maar moet eerst het kapitaal met 300 miljoen euro verhogen om zijn verplichtingen na te komen. De stresstesten voor de Europese verzekeringssector wijzen uit dat nogal wat Belgische verzekeraars gevoelig zijn voor marktschommelingen en voor een lange periode van lage rente en lage economische groei. Almaar meer verzekeraars kiezen dan ook eieren voor hun geld.Ze betalen nu het gelag voor de ambitieuze commerciële doelstellingen en de te riante toekenning van garanties en winstdeelnames in het verleden. In het geval van Ergo kwamen daar ook nog eens de hoge commissielonen bij die de verkoop moesten ondersteunen. Wie risico's neemt ter wille van snel commercieel succes en niet vooruitziend genoeg is om tijdig zijn balans op orde te zetten, moet vaak op de blaren zitten.