"De raad heeft beslist een grondige juridische en feitelijke evaluatie uit te voeren van de betalingen die aan of voor de leden van het directiecomité zijn verricht tussen mei 2018 en december 2019. De raad beslist om het huishoudelijk reglement van het bezoldigings- en benoemingscomité in overeenstemming te brengen met artikel 50 van de wet van 13 maart 2016", luidt het nog. (Belga)

"De raad heeft beslist een grondige juridische en feitelijke evaluatie uit te voeren van de betalingen die aan of voor de leden van het directiecomité zijn verricht tussen mei 2018 en december 2019. De raad beslist om het huishoudelijk reglement van het bezoldigings- en benoemingscomité in overeenstemming te brengen met artikel 50 van de wet van 13 maart 2016", luidt het nog. (Belga)