De vereniging die de nationale industrie van veiligheid en defensie vertegenwoordigt, de "Belgian Security and Defense Industry" (BSDI), en diens werkgroep AWG ("Aeronautical Working Group"), die de regionale verenigingen groeperen - te weten Entreprises wallonnes de l'aéronautique (EWA) in Wallonië, Brussels Aeronautical Group (BAG) in Brussel en Flemish Aerospace Group (FLAG) in Vlaanderen - zouden tegen eind september een nieuwe structuur boven de doopvont houden. Het zal gaan om een onderneming onder de naam Belag (voor "Belgian Aeronautical Group"), waarvan de oprichters de leden zijn van BSDI/AWG, aldus een specialist van het dossier aan Belga. De oprichtingsakte zou voor eind september verleden moeten zijn. Belag zal dan aan de vijf bedrijven - twee Amerikaanse en drie Europese - die elk een kandidaat naar voor geschoven hebben voor de opvolging van de F16, voorstellen om een "bindend engagement" te sluiten over de "toegevoegde waarde" die ze bereid zijn om aan de Belgische industrie te bieden, rekening houdend met de Europese en Belgische wetgeving. Die laatsten verbieden in principe om, zoals in het verleden, economische compensatie te eisen in het kader van overheidsopdrachten. (Belga)

De vereniging die de nationale industrie van veiligheid en defensie vertegenwoordigt, de "Belgian Security and Defense Industry" (BSDI), en diens werkgroep AWG ("Aeronautical Working Group"), die de regionale verenigingen groeperen - te weten Entreprises wallonnes de l'aéronautique (EWA) in Wallonië, Brussels Aeronautical Group (BAG) in Brussel en Flemish Aerospace Group (FLAG) in Vlaanderen - zouden tegen eind september een nieuwe structuur boven de doopvont houden. Het zal gaan om een onderneming onder de naam Belag (voor "Belgian Aeronautical Group"), waarvan de oprichters de leden zijn van BSDI/AWG, aldus een specialist van het dossier aan Belga. De oprichtingsakte zou voor eind september verleden moeten zijn. Belag zal dan aan de vijf bedrijven - twee Amerikaanse en drie Europese - die elk een kandidaat naar voor geschoven hebben voor de opvolging van de F16, voorstellen om een "bindend engagement" te sluiten over de "toegevoegde waarde" die ze bereid zijn om aan de Belgische industrie te bieden, rekening houdend met de Europese en Belgische wetgeving. Die laatsten verbieden in principe om, zoals in het verleden, economische compensatie te eisen in het kader van overheidsopdrachten. (Belga)