De indicator die het ondernemersvertrouwen in ons land peilt, klokt in augustus af op op -8,6, tegenover -12,0 in juli. Daarbij neemt het vertrouwen voor de tweede maand op rij toe. Het ondernemersvertrouwen komt daarmee op het hoogste peil
sinds februari 2012.

Het vertrouwen neemt toe in de verwerkende nijverheid, de dienstverlening aan bedrijven en in de handel. In de bouwsector is er sprake van een stabilisering.

De ondernemers uit de verwerkende nijverheid schatten hun gezamenlijke orderpositie gunstiger in. Ze zijn ook positiever over de vraag en de werkgelegenheid, twee elementen die ook het ondernemersvertrouwen in de handelssector doen toenemen.

Het bedrijfsklimaat in de dienstverlening aan bedrijven herstelt na twee opeenvolgende maanden van terugval, vooral dankzij een duidelijk positievere inschatting van het activiteitsverloop.

In de bouwsector werden de positievere vraagverwachtingen zo goed als geneutraliseerd door een lagere benutting van beschikbaar materieel en door een ongunstige ontwikkeling van het verloop en het niveau van het orderbestand, luidt het bij de NBB.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft opwaarts gericht. (BO)

juli 2013 augustus

2013 verschil verwerkende nijverheid -13,8 - 9,8 4,0dienstverlening aan bedrijven -5,1 - 1,1 4,0bouwnijverheid -8,9 - 8,6 0,3handel -17,1 - 14,1 3,0algemene synthetische curve -12,0 - 8,6 3,4

conjunctuurindicatoren (tabel NBB)

De indicator die het ondernemersvertrouwen in ons land peilt, klokt in augustus af op op -8,6, tegenover -12,0 in juli. Daarbij neemt het vertrouwen voor de tweede maand op rij toe. Het ondernemersvertrouwen komt daarmee op het hoogste peil sinds februari 2012.Het vertrouwen neemt toe in de verwerkende nijverheid, de dienstverlening aan bedrijven en in de handel. In de bouwsector is er sprake van een stabilisering. De ondernemers uit de verwerkende nijverheid schatten hun gezamenlijke orderpositie gunstiger in. Ze zijn ook positiever over de vraag en de werkgelegenheid, twee elementen die ook het ondernemersvertrouwen in de handelssector doen toenemen. Het bedrijfsklimaat in de dienstverlening aan bedrijven herstelt na twee opeenvolgende maanden van terugval, vooral dankzij een duidelijk positievere inschatting van het activiteitsverloop. In de bouwsector werden de positievere vraagverwachtingen zo goed als geneutraliseerd door een lagere benutting van beschikbaar materieel en door een ongunstige ontwikkeling van het verloop en het niveau van het orderbestand, luidt het bij de NBB.De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft opwaarts gericht. (BO)