Het Belgische ondernemersvertrouwen is opnieuw gedaald na een licht herstel. Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurenquête van de Nationale Bank van België (NBB).

De conjunctuurindex die het vertrouwen van de ondernemers in ons land peilt, noteert in januari op -13,2 tegenover -11,8 in december vorig jaar. Daarmee nadert het ondernemersvertrouwen het laagste peil (-13,5) in drie jaar dat in oktober 2012 werd bereikt.

Vooral in de verwerkende nijverheid staat het vertrouwen op een laag pitje door de vrees voor een dunner orderboekje en minder werkgelegenheid. Een dergelijke teneur heerst ook in de bouwsector.

In de handel en de dienstverlening aan de bedrijven verbeterde het vertrouwen. De recente activiteiten en de vooruitzichten worden er gunstiger ingeschat.

Conjunctuurindicatoren (tabel NBB)

december 2012januari 2013Verwerkende nijverheid-14,7-17,3Bouwnijverheid-8,0-8,9Handel-13,3-10,3Dienstverlening aan de bedrijven-2,7-0,4Algemene synthetische curve-11,8-13,2

(BO)

Het Belgische ondernemersvertrouwen is opnieuw gedaald na een licht herstel. Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurenquête van de Nationale Bank van België (NBB).De conjunctuurindex die het vertrouwen van de ondernemers in ons land peilt, noteert in januari op -13,2 tegenover -11,8 in december vorig jaar. Daarmee nadert het ondernemersvertrouwen het laagste peil (-13,5) in drie jaar dat in oktober 2012 werd bereikt.Vooral in de verwerkende nijverheid staat het vertrouwen op een laag pitje door de vrees voor een dunner orderboekje en minder werkgelegenheid. Een dergelijke teneur heerst ook in de bouwsector.In de handel en de dienstverlening aan de bedrijven verbeterde het vertrouwen. De recente activiteiten en de vooruitzichten worden er gunstiger ingeschat. Conjunctuurindicatoren (tabel NBB) december 2012januari 2013Verwerkende nijverheid-14,7-17,3Bouwnijverheid-8,0-8,9Handel-13,3-10,3Dienstverlening aan de bedrijven-2,7-0,4Algemene synthetische curve-11,8-13,2(BO)