De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België (NBB), die het vertrouwen van de CEO in de conjunctuur peilt, noteert in september op -11,6 tegenover -11,8 in augustus. Dat betekent dat er een klein - zij het te verwaarlozen - verbetering merkbaar is. Een score onder het nulpunt wijst namelijk steeds op een meerderheid van pessimisten.

In de verwerkende nijverheid (-13,7) nam het ondernemersvertrouwen in september af. Dat heeft volgens de NBB te maken met de sombere vooruitzichten voor de werkgelegenheid. Bij de dienstverlening (-4,4) aan bedrijven wordt voor een terugval van de marktvraag gevreesd.

In de bouwsector (-8,8) neemt het vertrouwen dan weer fors toe, dankzij een lijviger orderboekje. Het toenemend optimisme bij de bouwbedrijven blijkt wel slechts de terugval van de vorige maand te compenseren.

In de handel (-13,9), waar vorige maand eveneens een sterke terugval werd genoteerd, is er nu sprake van een 'gering herstel'. (BO)

De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België (NBB), die het vertrouwen van de CEO in de conjunctuur peilt, noteert in september op -11,6 tegenover -11,8 in augustus. Dat betekent dat er een klein - zij het te verwaarlozen - verbetering merkbaar is. Een score onder het nulpunt wijst namelijk steeds op een meerderheid van pessimisten.In de verwerkende nijverheid (-13,7) nam het ondernemersvertrouwen in september af. Dat heeft volgens de NBB te maken met de sombere vooruitzichten voor de werkgelegenheid. Bij de dienstverlening (-4,4) aan bedrijven wordt voor een terugval van de marktvraag gevreesd.In de bouwsector (-8,8) neemt het vertrouwen dan weer fors toe, dankzij een lijviger orderboekje. Het toenemend optimisme bij de bouwbedrijven blijkt wel slechts de terugval van de vorige maand te compenseren. In de handel (-13,9), waar vorige maand eveneens een sterke terugval werd genoteerd, is er nu sprake van een 'gering herstel'. (BO)