Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil een vereenvoudiging van de procedure van de gerechtelijke reorganisatie, die ondernemingen in financiële moeilijkheden beschermt tegen schuldeisers tijdens een herstructurering. Dat moet de doorstart mogelijk maken van ondernemingen die tijdelijk in problemen zijn gekomen in de nasleep van de coronacrisis. Vandaag - donderdag - behandelt de plenaire sessie van de Kamer een MR-wetsvoorstel over die vereenvoudiging. De parlementaire Commissie Economie heeft het voorstel al goedgekeurd. De kans is groot dat ook de Kamer dat doet.
...

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil een vereenvoudiging van de procedure van de gerechtelijke reorganisatie, die ondernemingen in financiële moeilijkheden beschermt tegen schuldeisers tijdens een herstructurering. Dat moet de doorstart mogelijk maken van ondernemingen die tijdelijk in problemen zijn gekomen in de nasleep van de coronacrisis. Vandaag - donderdag - behandelt de plenaire sessie van de Kamer een MR-wetsvoorstel over die vereenvoudiging. De parlementaire Commissie Economie heeft het voorstel al goedgekeurd. De kans is groot dat ook de Kamer dat doet.Een procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt pas opgestart nadat de onderneming in moeilijkheden bij de ondernemingsrechtbank enkele documenten heeft neergelegd, zoals een begroting en boekhoudkundige stukken, opgesteld door een accountant, boekhouder-fiscalist of een bedrijfsrevisor. Na de start van de procedure is de onderneming beschermd tegen de uitvoering van (oude) schulden. Een gerechtelijke reorganisatie kan leiden tot een minnelijk akkoord met enkele schuldeisers, tot een collectief akkoord waarbij de meerderheid van de schuldeisers een herstelplan goedkeurt, of tot een gedeeltelijke overdracht van het bedrijf.Een eerste luik van het wetsvoorstel vereenvoudigt de inleiding van de procedure. De neerlegging van de verplichte stukken zou volgens het voorstel later in de procedure kunnen gebeuren. "Dat laat een vlotte opstart van de procedure toe", aldus een van de betrokken adviseurs van het voorstel. "Nu wordt veel tijd verloren met puur formalistische, dikwijls slordig opgestelde documenten."De tweede voorgestelde wijziging is de mogelijkheid al voor de formele opstart van de procedure door een gerechtsmandataris verkennende gesprekken te laten voeren met belangrijke schuldeisers over een later minnelijk of collectief akkoord. Dat gebeurt na goedkeuring van de rechtbank, maar zonder dat dit wordt bekendmaakt.Die gerechtsmandataris kan later aan de rechtbank ook een verzoek neerleggen, dat aan enkele schuldeisers voor maximaal vier maanden bepaalde termijnen of voorwaarden oplegt bij de uitvoering tegen de onderneming in moeilijkheden. Die schuldeisers worden wel gehoord door de rechtbank, die rekening houdt met de belangen van het bedrijf in moeilijkheden, de eventuele schade voor de schuldeisers en het algemeen belang om bijvoorbeeld een tijdelijke opschorting te verlenen."Zo kan worden vermeden dat enkele koppige schuldeisers stokken in de wielen steken in verband met de periode voor een mogelijk akkoord", aldus een betrokkene. "Nu duurt een gerechtelijke reorganisatie soms ettelijke maanden en is het kalf al verdronken voor er een oplossing is. De gerechtsmandataris kan het pad effenen om in vertrouwen een akkoord voor te bereiden, dat na een maand al kan leiden tot een definitief minnelijk akkoord of een collectief akkoord."Er is ook een luik dat fiscale obstakels voor het gerechtelijk akkoord wegneemt. De regeling geldt tot 30 juni 2021, maar wordt meer waarschijnlijk verlengd.De volgende weken werkt de regering ook aan een waarborgregeling voor de betrokken schuldeisers. Bij een gerechtelijke reorganisatie kan een overheidsinstelling de schulden overnemen tegen de betaling van een bepaalde som aan de schuldeisers. Als het bedrijf na een herstructurering weer gezond is, moet het de tussenkomst van de overheid terugbetalen. Zo kan de gerechtelijke reorganisatie vlotter verlopen. "Bij een mislukking worden de andere schuldeisers niet meegesleurd in een faillissement en wordt het sneeuwbaleffect vermeden", aldus een insider, die meewerkt aan de voorbereiding van dit instrument. "Dat zou veel onheil van onschuldige slachtoffers vermijden."