In het kader van de taxshift werden de meeste uitzonderingen op het algemeen tarief van 27 procent roerende voorheffing weggewerkt. Dat gold ook voor zogenaamde 'residentiële GVV's' of residentiële vastgoedbevaks. Die genoten tot eind 2015 van een verminderde roerende voorheffing van 15 procent. Maar door de verhoging van de roerende voorheffing werden onbedoeld ook investeringen in sommige vormen van zorgvastgoed geviseerd. Dat dreigde op zijn beurt te zorgen voor hogere facturen voor de bewoners van die zorgvoorzieningen. Dat probleem, aldus minister Van Overtveldt, wordt nu opgelost door de roerende voorheffing opnieuw te verlagen naar 15 procent voor deze categorie. Concreet gaat het om GVV's die voor minstens 60 procent investeren in zorgvastgoed. De minister zal dat voorstellen aan de regering. De aanpassing zal van kracht worden vanaf 1 januari 2017. (Belga)

In het kader van de taxshift werden de meeste uitzonderingen op het algemeen tarief van 27 procent roerende voorheffing weggewerkt. Dat gold ook voor zogenaamde 'residentiële GVV's' of residentiële vastgoedbevaks. Die genoten tot eind 2015 van een verminderde roerende voorheffing van 15 procent. Maar door de verhoging van de roerende voorheffing werden onbedoeld ook investeringen in sommige vormen van zorgvastgoed geviseerd. Dat dreigde op zijn beurt te zorgen voor hogere facturen voor de bewoners van die zorgvoorzieningen. Dat probleem, aldus minister Van Overtveldt, wordt nu opgelost door de roerende voorheffing opnieuw te verlagen naar 15 procent voor deze categorie. Concreet gaat het om GVV's die voor minstens 60 procent investeren in zorgvastgoed. De minister zal dat voorstellen aan de regering. De aanpassing zal van kracht worden vanaf 1 januari 2017. (Belga)