Kamerlid Peter Dedecker (N-VA) lanceert vandaag een resolutie over de vrijmaking van de postmarkt. Zelf noemt hij die ambitieus. Maar er zijn argumenten om zijn resolutie veeleer als onzinnig te beschouwen. Allereerst: de observatie dat de liberalisering van de nationale brievenpost in 2011 vooral op papier heeft plaatsgevonden, klopt. In de praktijk maakt een aantal wettelijke voorwaarden de intrede van mogelijke concurrenten lastig. Met als resultaat dat bpost nog altijd 99 procent van de nationale markt van de brievenpost in handen heeft. Tegelijk blijft de vaststelling: concurrenten die dat willen, kunnen wel degelijk de competitie met bpost aangaan. Tenslotte moet ook ...