Upgrade Bio Energy verwerkt vast en vloeibaar organisch afval, zoals vervallen voedingswaren. In vergistingsinstallaties wordt dit afval opgewarmd tot 40 graden Celsius, zodat bacteriën het organisch materiaal kunnen omzetten naar methaangas. Dat gas wordt met warmtekrachtkoppelingen omgezet naar stroom. Het bijproduct of digestaat dat ontstaat wordt gedroogd en verwerkt tot meststof.

Veolia BeLux neemt het beheer van de biomethanisatie-installatie op zich en wil zo de duurzame ontwikkelingsstrategie van zijn industriële klant uitbouwen. Daarnaast wil het bedrijf de lokale productie van hoogwaardige meststoffen opschalen.

Upgrade Bio Energy verwerkt vast en vloeibaar organisch afval, zoals vervallen voedingswaren. In vergistingsinstallaties wordt dit afval opgewarmd tot 40 graden Celsius, zodat bacteriën het organisch materiaal kunnen omzetten naar methaangas. Dat gas wordt met warmtekrachtkoppelingen omgezet naar stroom. Het bijproduct of digestaat dat ontstaat wordt gedroogd en verwerkt tot meststof. Veolia BeLux neemt het beheer van de biomethanisatie-installatie op zich en wil zo de duurzame ontwikkelingsstrategie van zijn industriële klant uitbouwen. Daarnaast wil het bedrijf de lokale productie van hoogwaardige meststoffen opschalen.