De inkomsten die de overheid uit de vennootschapsbelasting stijgen al jaren. In 2012 was het aandeel nog 3 procent van het bbp. In 2015 volgde een stijging naar 3,4 procent en vorig jaar naar 3,6 procent, leert het jaarverslag van de Nationale Bank.
...

De inkomsten die de overheid uit de vennootschapsbelasting stijgen al jaren. In 2012 was het aandeel nog 3 procent van het bbp. In 2015 volgde een stijging naar 3,4 procent en vorig jaar naar 3,6 procent, leert het jaarverslag van de Nationale Bank.De stijging is onder andere het gevolg van de terugvordering van fiscale voordelen die de overheid aan de ondernemingen had toegekend via het systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Het gaat om de excess profit rulings (overwinsten) die de Europese Commissie illegale staatssteun noemt en nu worden teruggevorderd.Daarnaast is de notionele-intrestaftrek minder interessant geworden. Met dat systeem kon een deel van het eigen vermogen afgetrokken worden van de belastbare winst. Dat leidde tot minder belastingen voor bedrijven. Daar is langzaam maar zeker verandering in gekomen. Het referentietarief voor de notionele-intrestaftrek is gekoppeld aan de intrest op Belgisch overheidspapier. Die is de voorbije jaren sterk gedaald. De intrestaftrek daalde vorig jaar van 2,63 procent naar 1,63 procent. Dit jaar wordt dat 1,131 procent. Op die manier kan er dus minder afgetrokken worden van de belastbare winst en stijgen de inkomsten uit de vennootschapsbelasting.De vennootschapsbelasting is met 3,6 procent van het bbp goed voor slechts een beperkt deel van de totale belastinginkomsten, die 44 procent van het bbp bedragen. Maar de andere fiscale inkomsten zijn het voorbije jaar gedaald. De personenbelasting daalde van 11,5 naar 11 procent van het bbp en de sociale bijdragen van 14,5 naar 14 procent. Dat is een gevolg van de taxshift. De belasting op vermogensinkomsten (4,2% van het bbp) bleef stabiel.De meerinkomsten uit de vennootschapsbelasting zijn een meevaller voor de staatskas. Komt daar straks verandering in wanneer de vennootschapsbelasting hervormd en verlaagd wordt? Een beslissing daarover is niet voor morgen. Premier Charles Michel (MR) heeft het dossier naar zich toe getrokken, maar in de Wetstraat is te horen dat een akkoord er ten vroegste tegen de zomer komt. CD&V wil een lagere vennootschapsbelasting koppelen aan de invoering van een meerwaardetaks.Een eventueel uitstel van de hervorming van de vennootschapsbelasting zorgt in werkgeverskringen voor nervositeit. "Het legt een hypotheek op nieuwe investeringen en jobs in ons land. Het is erg onduidelijk waar de ondernemingsfiscaliteit naartoe gaat," zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. "Wordt het tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd? Blijven de fiscale regimes overeind? Het is allemaal niet duidelijk. Investeerders willen weten waar ze aan toe zijn alvorens ze overwegen in ons land te investeren en jobs te creëren."Agoria vraagt dat de regering zo snel mogelijk knopen doorhakt en kiest voor een verlaging van het officiële tarief voor alle bedrijven.