De bedoeling is tegen het eeuwfeest van het bedrijf in 2041 het label van 'Levenslang CO2-Neutraal' te verkrijgen. WWF hoopt dat andere bedrijven geïnspireerd raken door dat nieuwe concept, en het voorbeeld van VELUX volgen. De Deense groep zal de komende decennia ongeveer 200.000 hectare tropisch bos planten. Dat moet helpen het verlies van leefgebieden, ontbossing en bodemdegradatie te stoppen. Daarbij wordt samengewerkt met lokale gemeenschappen.
...

De bedoeling is tegen het eeuwfeest van het bedrijf in 2041 het label van 'Levenslang CO2-Neutraal' te verkrijgen. WWF hoopt dat andere bedrijven geïnspireerd raken door dat nieuwe concept, en het voorbeeld van VELUX volgen. De Deense groep zal de komende decennia ongeveer 200.000 hectare tropisch bos planten. Dat moet helpen het verlies van leefgebieden, ontbossing en bodemdegradatie te stoppen. Daarbij wordt samengewerkt met lokale gemeenschappen.De eerste twee bosbeschermingsprojecten komen in Oeganda en Myanmar. In het Afrikaanse land ligt de nadruk op het herstel van aangetaste bossen, de aanleg van nieuwe bossen en de bescherming van de resterende natuurlijke bossen. Het project zal ook bomen laten groeien in plantages buiten beschermde gebieden, om zo te voldoen aan de vraag naar bosproducten en de druk op natuurlijke bossen te verminderen. Het project in Myanmar draagt bij aan het veiligstellen van de wildcorridors voor tijgers in het grensgebied met Thailand, en moet de biodiversiteit helpen te beschermen.Intussen worden ook in België en andere landen stappen gezet om de uitstoot terug te dringen, weet commercieel directeur Yves Sottiaux van VELUX België. De ruim 90 medewerkers in ons land boksten vorig jaar 2,2 miljoen nettowinst bijeen op een omzet van 101,9 miljoen euro. "We werken aan een versnelde transitie, met investeringen in energie-efficiëntie en milieubewustheid."YVES SOTTIAUX. "Niet echt, het gaat om concrete zaken. We hebben ons aangemeld voor het Science Based Targets Initiative. Aan de hand daarvan willen we de CO2-voetafdruk van onze waardeketens met 50 procent verminderen. Het hele bedrijf, van de productie tot de inkoop en de logistiek, zal tegen 2030 CO2-neutraal zijn, zowel direct - wat onze fabrieken en wagens uitstoten - als indirect - de uitstoot door de energie, de verwarming en de koeling die we verbruiken."Als concept is Levenslang CO2-Neutraal nieuw, maar de methode is al eeuwenoud: bomen slaan CO2 op. Daarom beschermen we bestaande bossen, herstellen we beschadigde wouden en planten we nieuwe vegetatie. Dat doen we samen met het WWF, omdat zij weten waar nieuwe bossen nodig zijn en waar de bestaande moeten worden beschermd."Het doel van het partnerschap is dat 30 procent van de CO2 die wordt rechtgezet, afkomstig zal zijn van bebossing, herbebossing en bosherstel. De rest van de CO2 zal worden teruggegeven door projecten die ontbossing tegengaan. Naar schatting zullen 10 miljoen nieuwe bomen worden geplant, wat tegen het einde van de projecten zal resulteren in ongeveer 4 miljoen volwassen bomen in herstelde bossen."De CO2-impact van de projecten zal worden gemeten aan de hand van internationaal erkende normen als VCS (Verified Carbon Standard) en CCB (Climate, Community and Biodiversity), en wordt geverifieerd door onafhankelijke derde partijen."SOTTIAUX. "We versnellen de investeringen in energie-efficiëntie op onze productielocaties. Verder schakelen we over op hernieuwbare energie, wordt alleen nog 100 procent hernieuwbare elektriciteit ingekocht en wordt de manier van specificeren en materiaalinkoop aanzienlijk aangepast. We vragen onze leveranciers hun toekomstige CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Daarmee hopen we ook andere bedrijven te inspireren."Daarnaast zijn we al gestart met de eerste twee bosbeschermingsprojecten in Oeganda en Myanmar, in samenwerking met WWF. We hebben met WWF een samenwerkingscontract voor de komende twintig jaar. We zullen dus blijven samenwerken om mogelijke nieuwe projecten te identificeren."SOTTIAUX. "Duurzaamheid is voor de hele groep een leidend principe. In België wordt momenteel het kantoor in Waver grondig hernieuwd om energiezuiniger te zijn. We bekijken er de mogelijkheden van groene stroom. Verder wordt het bedrijfswagenbeleid herzien. Op kleinere schaal zijn alle plastic waterflessen en bekertjes verdwenen, en kregen de collega's een drinkbus. Ten slotte hebben we enkele maanden geleden een nieuw lokaal project opgestart voor de recyclage van onze oude dakvensters."