Er zijn al langer problemen met de rendabiliteit van de centrale in Oostende. Nu lijkt de knoop finaal doorgehakt. Zeven werknemers behouden hun job in Oostende, twee anderen kunnen aan de slag in de centrale van Moeskroen, veertien anderen worden collectief ontslagen na een periode van 30 dagen. Ook de tijdelijke contracten worden meteen stopgezet. De voorstellen van de vakbonden zijn in de wind geslagen. "Al onze voorstellen werden finaal verworpen, sterker zelfs, de eigen voorstellen van de patronale onderhandelaars werden verworpen door de eigen raad van bestuur. Dit versterkt ons vermoeden dat de Britse eigenaar niet zinnens was om veel gehoor te hebben naar voorstellen om de continuïteit te verzekeren, maar reeds van in het begin van de besprekingen een strategie van tijdelijke stopzetting van de activiteiten voor ogen had. Ik vermoed dat er eigenlijk een strategie van sociale dumping achter schuilgaat", aldus Jan Van Wijngaerden, federaal secretaris van Gazelco ACOD. "De directie beweert ook dat elektriciteitsproductie in de toekomst nog tot de mogelijkheden zal blijven behoren, wanneer de marktprijzen voldoende gestegen zouden zijn. Natuurlijk zullen wij dit mee blijven opvolgen." Volgens Gazelco leggen de ontslagen werknemers zich neer bij de beslissing na een lange periode van onzekerheid. "Voor Gazelco is een dergelijke teloorgang van een biomassacentrale alweer een bewijs van een gebrekkig energiebeleid in België: in Wallonië blijft een gelijkaardige centrale leefbaar omwille van hogere groenestroomcertificaten, in Vlaanderen niet", besluit Van Wijngaerden. (Belga)

Er zijn al langer problemen met de rendabiliteit van de centrale in Oostende. Nu lijkt de knoop finaal doorgehakt. Zeven werknemers behouden hun job in Oostende, twee anderen kunnen aan de slag in de centrale van Moeskroen, veertien anderen worden collectief ontslagen na een periode van 30 dagen. Ook de tijdelijke contracten worden meteen stopgezet. De voorstellen van de vakbonden zijn in de wind geslagen. "Al onze voorstellen werden finaal verworpen, sterker zelfs, de eigen voorstellen van de patronale onderhandelaars werden verworpen door de eigen raad van bestuur. Dit versterkt ons vermoeden dat de Britse eigenaar niet zinnens was om veel gehoor te hebben naar voorstellen om de continuïteit te verzekeren, maar reeds van in het begin van de besprekingen een strategie van tijdelijke stopzetting van de activiteiten voor ogen had. Ik vermoed dat er eigenlijk een strategie van sociale dumping achter schuilgaat", aldus Jan Van Wijngaerden, federaal secretaris van Gazelco ACOD. "De directie beweert ook dat elektriciteitsproductie in de toekomst nog tot de mogelijkheden zal blijven behoren, wanneer de marktprijzen voldoende gestegen zouden zijn. Natuurlijk zullen wij dit mee blijven opvolgen." Volgens Gazelco leggen de ontslagen werknemers zich neer bij de beslissing na een lange periode van onzekerheid. "Voor Gazelco is een dergelijke teloorgang van een biomassacentrale alweer een bewijs van een gebrekkig energiebeleid in België: in Wallonië blijft een gelijkaardige centrale leefbaar omwille van hogere groenestroomcertificaten, in Vlaanderen niet", besluit Van Wijngaerden. (Belga)