Welvaart komt niet vanzelf. De kunst is de beperkte hoeveelheid mensen en middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zodat de economische taart blijft groeien. Economen noemen dat productiviteit. Het is de motor van onze welvaart.
...