In de voorbije twaalf maanden ontving de VDAB 262.639 vacatures, wat overeenstemt met een stijging met 12,7 procent in vergelijking met de periode van twaalf maanden daarvoor (maart 2016 - februari 2017).

De positieve economische conjunctuur vertaalt zich volgens de VDAB vooral vanuit de industriële sectoren in een grotere arbeidsvraag. De voorbije twaalf maanden werden er vanuit de sectoren 'Vervaardiging van machines en toestellen', 'Textiel, kleding en schoeisel' en 'Vervaardiging van transportmiddelen' minstens de helft meer vacatures gemeld dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de sectoren 'Chemie, rubber en kunststof' en 'Metaal' deden het bijzonder goed de voorbije twaalf maanden.

Door de toegenomen vraag vanuit de secundaire sector zal het probleem om geschikt personeel te vinden voor de technische knelpuntberoepen alleen maar groter worden, verwacht de arbeidsbemiddelaar.

Onder andere de sectoren 'Transport, logistiek en post' en 'Informatica, media en telecom' kennen een afname van het aantal gemelde vacatures.

In de voorbije twaalf maanden ontving de VDAB 262.639 vacatures, wat overeenstemt met een stijging met 12,7 procent in vergelijking met de periode van twaalf maanden daarvoor (maart 2016 - februari 2017). De positieve economische conjunctuur vertaalt zich volgens de VDAB vooral vanuit de industriële sectoren in een grotere arbeidsvraag. De voorbije twaalf maanden werden er vanuit de sectoren 'Vervaardiging van machines en toestellen', 'Textiel, kleding en schoeisel' en 'Vervaardiging van transportmiddelen' minstens de helft meer vacatures gemeld dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de sectoren 'Chemie, rubber en kunststof' en 'Metaal' deden het bijzonder goed de voorbije twaalf maanden. Door de toegenomen vraag vanuit de secundaire sector zal het probleem om geschikt personeel te vinden voor de technische knelpuntberoepen alleen maar groter worden, verwacht de arbeidsbemiddelaar. Onder andere de sectoren 'Transport, logistiek en post' en 'Informatica, media en telecom' kennen een afname van het aantal gemelde vacatures.