Over de voorbije twaalf maanden beschouwd, noteerde de VDAB 163.010 vacatures, wat overeenstemt met een toename met 4,7 procent in vergelijking met de twaalf maanden voordien. Dit stijgingspercentage komt min of meer overeen met dat van de voorbije maanden.

Het aantal vacatures voor midden- en hooggeschoolden is het meest gestegen, terwijl er een lichte daling was in het aantal vacatures met geen of nauwelijks diplomavereisten.

Wat de uitzendarbeid betreft, bracht mei 37.788 vacatures, of een stijging met 66,8 procent. Gecumuleerd over de laatste twaalf maanden zijn dat er 341.973, of een stijging met 32 procent. Uitzendarbeid wordt meer en meer gebruikt als aanwervingsmechanisme, luidt het bij de VDAB.

De sector 'Energie, water en afvalverwerking' levert maand na maand meer vacatures op. Dat is deze maand ook het geval voor de metaalsector, de primaire sector en 'Horeca en toerisme'. In de sector 'Vervaardiging van transportmiddelen' was er deze maand evenwel een forse terugval (-45%). Weinig vooruitzichten ook voor de sectoren 'Maatschappelijke dienstverlening' en 'Diensten aan personen'. (BO)

Over de voorbije twaalf maanden beschouwd, noteerde de VDAB 163.010 vacatures, wat overeenstemt met een toename met 4,7 procent in vergelijking met de twaalf maanden voordien. Dit stijgingspercentage komt min of meer overeen met dat van de voorbije maanden. Het aantal vacatures voor midden- en hooggeschoolden is het meest gestegen, terwijl er een lichte daling was in het aantal vacatures met geen of nauwelijks diplomavereisten.Wat de uitzendarbeid betreft, bracht mei 37.788 vacatures, of een stijging met 66,8 procent. Gecumuleerd over de laatste twaalf maanden zijn dat er 341.973, of een stijging met 32 procent. Uitzendarbeid wordt meer en meer gebruikt als aanwervingsmechanisme, luidt het bij de VDAB. De sector 'Energie, water en afvalverwerking' levert maand na maand meer vacatures op. Dat is deze maand ook het geval voor de metaalsector, de primaire sector en 'Horeca en toerisme'. In de sector 'Vervaardiging van transportmiddelen' was er deze maand evenwel een forse terugval (-45%). Weinig vooruitzichten ook voor de sectoren 'Maatschappelijke dienstverlening' en 'Diensten aan personen'. (BO)