Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wijst in een persbericht op 'het menselijke drama dat zich momenteel afspeelt en aan de zware economische gevolgen voor de regio'.

"Onze organisatie heeft de sluiting van een bedrijf steeds beschouwd als een drama, vooral wanneer het meer dan 2.000 mensen tewerkstelt. De bedoeling en essentie van onze actie bestaan erin dat de bedrijven naar België komen en er blijven, niet omgekeerd. Maar soms verplaatsen markten zich naar de andere kant van de wereld en is het moeilijk om de productiemiddelen hier te houden", klinkt het.

"We zullen er alles aan blijven doen opdat het investeringsklimaat in België zo aantrekkelijk mogelijk is. De cijfers inzake werkgelegenheid en investeringen tonen dat de zaken verbeteren, maar sluitingen zoals die van vandaag herinneren ons eraan dat we aandacht moeten blijven hebben aan de wereldwijde evoluties."

Om het tij te keren wil het VBO dus een taskforce met de overheden, arbeidsbemiddelaars (Forem-VDAB-Actiris) en de beroepssectoren opdat hooggekwalificeerde werknemers begeleid worden en zo snel mogelijk opnieuw in de arbeidsmarkt geïntegreerd raken.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wijst in een persbericht op 'het menselijke drama dat zich momenteel afspeelt en aan de zware economische gevolgen voor de regio'. "Onze organisatie heeft de sluiting van een bedrijf steeds beschouwd als een drama, vooral wanneer het meer dan 2.000 mensen tewerkstelt. De bedoeling en essentie van onze actie bestaan erin dat de bedrijven naar België komen en er blijven, niet omgekeerd. Maar soms verplaatsen markten zich naar de andere kant van de wereld en is het moeilijk om de productiemiddelen hier te houden", klinkt het. "We zullen er alles aan blijven doen opdat het investeringsklimaat in België zo aantrekkelijk mogelijk is. De cijfers inzake werkgelegenheid en investeringen tonen dat de zaken verbeteren, maar sluitingen zoals die van vandaag herinneren ons eraan dat we aandacht moeten blijven hebben aan de wereldwijde evoluties."Om het tij te keren wil het VBO dus een taskforce met de overheden, arbeidsbemiddelaars (Forem-VDAB-Actiris) en de beroepssectoren opdat hooggekwalificeerde werknemers begeleid worden en zo snel mogelijk opnieuw in de arbeidsmarkt geïntegreerd raken.