Uit een peiling van de grootste werkgeversorganisatie van het land bij de bedrijven blijkt dat eerdere euforie in snel tempo plaats heeft gemaakt voor bezorgdheid. De nieuwe onzekerheid rond de omikronvariant van het coronavirus en een "kostenexplosie" baart de bedrijven zorgen. Het VBO is zeer berzorgd over een dreigende loonprijsspiraal. Geschat wordt dat de loonkosten in twee jaar tijd met 7 à 8 procent zullen stijgen, waardoor de competiviteit van de bedrijven met 2 à 3 procent zal inboeten. "De loonhandicap tegenover de buurlanden zou daarmee opnieuw stijgen van 10 à 11 procent naar 13 à 14 procent", aldus hoofdeconoom Edward Roosens. Gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans waarschuwt voor een nieuwe crisis die dreigt te ontstaan na de coronacrisis, met name een competitiviteitscrisis. Zonder actie dreigt verlies aan welvaart en koopkracht. "We zijn zeer beducht dat ons land opnieuw zou kunnen evolueren naar de zieke man van Europa", aldus Timmermans. (Belga)

Uit een peiling van de grootste werkgeversorganisatie van het land bij de bedrijven blijkt dat eerdere euforie in snel tempo plaats heeft gemaakt voor bezorgdheid. De nieuwe onzekerheid rond de omikronvariant van het coronavirus en een "kostenexplosie" baart de bedrijven zorgen. Het VBO is zeer berzorgd over een dreigende loonprijsspiraal. Geschat wordt dat de loonkosten in twee jaar tijd met 7 à 8 procent zullen stijgen, waardoor de competiviteit van de bedrijven met 2 à 3 procent zal inboeten. "De loonhandicap tegenover de buurlanden zou daarmee opnieuw stijgen van 10 à 11 procent naar 13 à 14 procent", aldus hoofdeconoom Edward Roosens. Gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans waarschuwt voor een nieuwe crisis die dreigt te ontstaan na de coronacrisis, met name een competitiviteitscrisis. Zonder actie dreigt verlies aan welvaart en koopkracht. "We zijn zeer beducht dat ons land opnieuw zou kunnen evolueren naar de zieke man van Europa", aldus Timmermans. (Belga)