Het VBO brengt in herinnering dat de Europese richtlijnen over het evenwicht tussen werk en privéleven enerzijds en transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden anderzijds binnenkort worden omgezet naar Belgisch recht. Het wetgevingsproces wordt op dit moment afgerond, klinkt het. "Intussen achtten de sociale partners het van essentieel belang om twee specifieke bepalingen van die richtlijnen door middel van interprofessionele cao's om te zetten: het recht om te verzoeken om een flexibele werkregeling en het recht om te verzoeken om een meer zekere en voorspelbare vorm van werk", dixit het VBO. Anders gesteld: werknemers met een gezin zullen volgens het VBO het recht hebben om een flexibele werkregeling binnen het bedrijf te vragen, om te zorgen voor jonge kinderen of familieleden wanneer die ernstig ziek zijn. Qua voorspelbare vorm van werk zullen werknemers die dat wensen het recht hebben om een vorm van werk te verzoeken die hen meer zekerheid of voorspelbaarheid biedt, bijvoorbeeld door te vragen om van deeltijds naar voltijds werk over te gaan. Volgens de werkgeversorganisaties kan de werkgever economische of organisatorische beperkingen aanvoeren om een uitstel of een weigering te rechtvaardigen, of kan hij een alternatieve oplossing voorstellen. Ook is er sprake van de invoering van een "redelijke en realistische bescherming" tegen nadelige behandeling en ontslag. De nieuwe cao's treden in werking op 1 oktober 2022. Vakbonden en werkgevers onderhandelden twee jaar over de kwestie. (Belga)

Het VBO brengt in herinnering dat de Europese richtlijnen over het evenwicht tussen werk en privéleven enerzijds en transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden anderzijds binnenkort worden omgezet naar Belgisch recht. Het wetgevingsproces wordt op dit moment afgerond, klinkt het. "Intussen achtten de sociale partners het van essentieel belang om twee specifieke bepalingen van die richtlijnen door middel van interprofessionele cao's om te zetten: het recht om te verzoeken om een flexibele werkregeling en het recht om te verzoeken om een meer zekere en voorspelbare vorm van werk", dixit het VBO. Anders gesteld: werknemers met een gezin zullen volgens het VBO het recht hebben om een flexibele werkregeling binnen het bedrijf te vragen, om te zorgen voor jonge kinderen of familieleden wanneer die ernstig ziek zijn. Qua voorspelbare vorm van werk zullen werknemers die dat wensen het recht hebben om een vorm van werk te verzoeken die hen meer zekerheid of voorspelbaarheid biedt, bijvoorbeeld door te vragen om van deeltijds naar voltijds werk over te gaan. Volgens de werkgeversorganisaties kan de werkgever economische of organisatorische beperkingen aanvoeren om een uitstel of een weigering te rechtvaardigen, of kan hij een alternatieve oplossing voorstellen. Ook is er sprake van de invoering van een "redelijke en realistische bescherming" tegen nadelige behandeling en ontslag. De nieuwe cao's treden in werking op 1 oktober 2022. Vakbonden en werkgevers onderhandelden twee jaar over de kwestie. (Belga)