"Net geen 500 dagen na de verkiezingen slaagt men er eindelijk in om een nieuwe federale regering te vormen. Beter laat dan nooit, want de economische situatie kan eigenlijk niet urgenter zijn", zegt het VBO. "De zware uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, kunnen immers alleen maar aangepakt worden door een volwaardige regering die sterk inzet op een doordacht relancebeleid. De hamvraag is nu of de competitiviteit van onze bedrijven gewaarborgd zal blijven? " Het VBO benadrukt dat dit jaar door de coronacrisis het reëel bruto binnenlands product (bbp) in België met maar liefst 8 procent zou krimpen, dat een op de zes gezonde bedrijven met het faillissement flirt en dat het komende jaar zowat 180.000 werknemers hun job dreigen te verliezen. "Op basis van wat nu reeds bekend is uit het akkoord, is het VBO dan ook tevreden dat de nieuwe regering de eerste twee jaar volop wil inzetten op het economische herstel", klinkt het. "Ook is het positief dat de nieuwe ploeg zou inzetten op hervormingen van de arbeidsmarkt om de werkzaamheidsgraad te verbeteren." Voorts verwelkomt het VBO de bijzondere aandacht voor het budgettair kader dat ervoor moet zorgen dat op termijn de openbare schuld niet onhoudbaar hoog wordt. Maar om meer mensen aan de slag te krijgen en de productiviteitsgroei van de economie op te krikken, zijn volgens de werkgeversorganisatie competitieve bedrijven cruciaal. "Het VBO is daarom uitermate bezorgd dat de loonnormwet van 96 die de concurrentiekracht ten opzichte van onze buurlanden verzekert, mogelijk uitgehold zal worden via in de ministerraad overlegde omzendbrieven. Bovendien heeft de regering de beslissing over het al of niet langer openhouden van enkele kernreactoren opnieuw uitgesteld. Dat uitstel verhoogt het risico op bevoorradingsproblemen en een stijgende factuur voor de bedrijven ten koste van hun competitiviteit." Wat betreft een grote fiscale hervorming, waarschuwt het VBO ook dat België zich reeds in de kopgroep bevindt van landen met de hoogste belastingen en overheidsbeslag. (Belga)

"Net geen 500 dagen na de verkiezingen slaagt men er eindelijk in om een nieuwe federale regering te vormen. Beter laat dan nooit, want de economische situatie kan eigenlijk niet urgenter zijn", zegt het VBO. "De zware uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, kunnen immers alleen maar aangepakt worden door een volwaardige regering die sterk inzet op een doordacht relancebeleid. De hamvraag is nu of de competitiviteit van onze bedrijven gewaarborgd zal blijven? " Het VBO benadrukt dat dit jaar door de coronacrisis het reëel bruto binnenlands product (bbp) in België met maar liefst 8 procent zou krimpen, dat een op de zes gezonde bedrijven met het faillissement flirt en dat het komende jaar zowat 180.000 werknemers hun job dreigen te verliezen. "Op basis van wat nu reeds bekend is uit het akkoord, is het VBO dan ook tevreden dat de nieuwe regering de eerste twee jaar volop wil inzetten op het economische herstel", klinkt het. "Ook is het positief dat de nieuwe ploeg zou inzetten op hervormingen van de arbeidsmarkt om de werkzaamheidsgraad te verbeteren." Voorts verwelkomt het VBO de bijzondere aandacht voor het budgettair kader dat ervoor moet zorgen dat op termijn de openbare schuld niet onhoudbaar hoog wordt. Maar om meer mensen aan de slag te krijgen en de productiviteitsgroei van de economie op te krikken, zijn volgens de werkgeversorganisatie competitieve bedrijven cruciaal. "Het VBO is daarom uitermate bezorgd dat de loonnormwet van 96 die de concurrentiekracht ten opzichte van onze buurlanden verzekert, mogelijk uitgehold zal worden via in de ministerraad overlegde omzendbrieven. Bovendien heeft de regering de beslissing over het al of niet langer openhouden van enkele kernreactoren opnieuw uitgesteld. Dat uitstel verhoogt het risico op bevoorradingsproblemen en een stijgende factuur voor de bedrijven ten koste van hun competitiviteit." Wat betreft een grote fiscale hervorming, waarschuwt het VBO ook dat België zich reeds in de kopgroep bevindt van landen met de hoogste belastingen en overheidsbeslag. (Belga)