Vanochtend blokkeerde een honderdtal werknemers de toegang tot de kerncentrale. Enkel personen die de reactoren aansturen mochten binnen. De anderen, zoals kaderleden, administratief of onderhoudspersoneel en werknemers van externe bedrijven, werd de toegang tot de site Tihange belet. Ook de militairen die instaan voor de beveiliging werden toegelaten tot de site. Pirotton wijst voor de actie onder meer op het niet naleven van akkoorden binnen de paritaire organen, de reorganisatie van het onderhoud en een aantal mails gericht aan personeelsverantwoordelijken. (Belga)

Vanochtend blokkeerde een honderdtal werknemers de toegang tot de kerncentrale. Enkel personen die de reactoren aansturen mochten binnen. De anderen, zoals kaderleden, administratief of onderhoudspersoneel en werknemers van externe bedrijven, werd de toegang tot de site Tihange belet. Ook de militairen die instaan voor de beveiliging werden toegelaten tot de site. Pirotton wijst voor de actie onder meer op het niet naleven van akkoorden binnen de paritaire organen, de reorganisatie van het onderhoud en een aantal mails gericht aan personeelsverantwoordelijken. (Belga)