ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw denkt dat het in der haast bijeengeroepen overleg met de premier nog weinig zoden aan de dijk zal brengen. "Wij vrezen het ergste", zegt De Leeuw, en dat is dat de regering kiest voor "loonmatiging en meer flexibilisering" om de begroting op orde te krijgen. "Het zijn de loontrekkenden, zo niet de sociaal verzekerden die het gelag zullen betalen." ACV-voorzitter Marc Leemans bleef iets meer op de vlakte over hoe de regering de begroting op orde zal krijgen. "Wij hebben enkel nogmaals gepleit voor een eerlijk verdeling van de lasten en lusten, voor een beleid dat niet enkel de lasten bij de mensen legt maar ook andere groepen in samenleving aanspreekt. We zullen zien wat coalitie ervan maakt." Maar Mario Coppens van ACLVB ziet de bui al min of meer hangen. Zeker op het vlak van de flexibiliteit. "De premier heeft duidelijk gemaakt dat de wet-Peeters er komt." Dat het overleg over de flexibilisering van de arbeidsmarkt in de Groep van Tien net hierop is afgesprongen, maakt de toekomst van het sociaal overleg er niet rooskleuriger op. "Als de context heel slecht is en blijft dan wordt het alleen maar moeilijker, zo niet onmogelijk voor het sociaal overleg. Dat is zowel voor de regering als de werkgevers belangrijk om hierover na te denken", geeft Leemans nog mee. "Men wil het overleg opsluiten in een heel beperkt speelveld, hierdoor zitten de werkgevers in een zetel en moeten ze weinig moeite doen om proberen te komen tot een overeenkomst. Ze worden heel goed bediend aan de kant van de regering." Deze namiddag ontvangt premier Charles Michel de werkgeversorgansaties. (Belga)

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw denkt dat het in der haast bijeengeroepen overleg met de premier nog weinig zoden aan de dijk zal brengen. "Wij vrezen het ergste", zegt De Leeuw, en dat is dat de regering kiest voor "loonmatiging en meer flexibilisering" om de begroting op orde te krijgen. "Het zijn de loontrekkenden, zo niet de sociaal verzekerden die het gelag zullen betalen." ACV-voorzitter Marc Leemans bleef iets meer op de vlakte over hoe de regering de begroting op orde zal krijgen. "Wij hebben enkel nogmaals gepleit voor een eerlijk verdeling van de lasten en lusten, voor een beleid dat niet enkel de lasten bij de mensen legt maar ook andere groepen in samenleving aanspreekt. We zullen zien wat coalitie ervan maakt." Maar Mario Coppens van ACLVB ziet de bui al min of meer hangen. Zeker op het vlak van de flexibiliteit. "De premier heeft duidelijk gemaakt dat de wet-Peeters er komt." Dat het overleg over de flexibilisering van de arbeidsmarkt in de Groep van Tien net hierop is afgesprongen, maakt de toekomst van het sociaal overleg er niet rooskleuriger op. "Als de context heel slecht is en blijft dan wordt het alleen maar moeilijker, zo niet onmogelijk voor het sociaal overleg. Dat is zowel voor de regering als de werkgevers belangrijk om hierover na te denken", geeft Leemans nog mee. "Men wil het overleg opsluiten in een heel beperkt speelveld, hierdoor zitten de werkgevers in een zetel en moeten ze weinig moeite doen om proberen te komen tot een overeenkomst. Ze worden heel goed bediend aan de kant van de regering." Deze namiddag ontvangt premier Charles Michel de werkgeversorgansaties. (Belga)