Tientallen vakbondsmilitanten tekenden present voor het kabinet. Vrouwen werden tijdens de protestactie symbolisch opgesloten in een kooi. Het vakbondsfront van ACV, ABVV en ACLVB wees onder meer op de onbedoelde gevolgen van de "onrechtvaardige" verdeling van 25 miljoen euro die als sociale correctie moet dienen voor de verhoogde btw en accijnzen. Volgens de bonden wil de minister die correctie beperken tot gepensioneerden met een volledige carrière en met een minimum aan gewerkte dagen. Dat betekent een zware discriminatie van vrouwen, van de meerderheid van de gepensioneerden, van zieken, van werkzoekenden en van SWT'ers (bruggepensioneerden), luidde de boodschap. "Deze verhoging met 1 procent van het minimumpensioen zal maar voor 13 procent van de werknemers gelden", zei Jean-François Tamelini, federaal secretaris bij FGTB (ABVV). "De minister wil deze verbetering voorbehouden voor mensen met een volledige loopbaan van 45 jaar. Maar de gemiddelde loopbaanduur van vrouwen is 36 jaar." Volgens de vakbondsman had de minister geen oor naar de alternatieve voorstellen van de bonden. "Nog slechter, deze verhoging zal voor 15 procent van de mannen, maar slechts voor 11 procent van de vrouwen gelden", zei ACV-voorzitter Marc Leemans. "Zevenentachtig procent van de mensen zal helemaal niets krijgen. En de vrouwen zullen twee keer gediscrimineerd worden: door hun gemiddeld kortere loopbaan en de loonkloof die ze ondergaan." Olivier Valentin, secretaris-generaal van de ACLVB, wees dan weer op het belang van gelijkgestelde periodes - bij werkloosheid, ziekte moederschapsverlof en dies meer - bij de berekening van het pensioen. "Werkloosheid is geen keuze", zei hij. (Belga)

Tientallen vakbondsmilitanten tekenden present voor het kabinet. Vrouwen werden tijdens de protestactie symbolisch opgesloten in een kooi. Het vakbondsfront van ACV, ABVV en ACLVB wees onder meer op de onbedoelde gevolgen van de "onrechtvaardige" verdeling van 25 miljoen euro die als sociale correctie moet dienen voor de verhoogde btw en accijnzen. Volgens de bonden wil de minister die correctie beperken tot gepensioneerden met een volledige carrière en met een minimum aan gewerkte dagen. Dat betekent een zware discriminatie van vrouwen, van de meerderheid van de gepensioneerden, van zieken, van werkzoekenden en van SWT'ers (bruggepensioneerden), luidde de boodschap. "Deze verhoging met 1 procent van het minimumpensioen zal maar voor 13 procent van de werknemers gelden", zei Jean-François Tamelini, federaal secretaris bij FGTB (ABVV). "De minister wil deze verbetering voorbehouden voor mensen met een volledige loopbaan van 45 jaar. Maar de gemiddelde loopbaanduur van vrouwen is 36 jaar." Volgens de vakbondsman had de minister geen oor naar de alternatieve voorstellen van de bonden. "Nog slechter, deze verhoging zal voor 15 procent van de mannen, maar slechts voor 11 procent van de vrouwen gelden", zei ACV-voorzitter Marc Leemans. "Zevenentachtig procent van de mensen zal helemaal niets krijgen. En de vrouwen zullen twee keer gediscrimineerd worden: door hun gemiddeld kortere loopbaan en de loonkloof die ze ondergaan." Olivier Valentin, secretaris-generaal van de ACLVB, wees dan weer op het belang van gelijkgestelde periodes - bij werkloosheid, ziekte moederschapsverlof en dies meer - bij de berekening van het pensioen. "Werkloosheid is geen keuze", zei hij. (Belga)