Het gemeenschappelijk vakbondsfront zegt dat de sectorale onderhandelaars vandaag opnieuw samen zijn gekomen, op vraag van de werkgevers. Die laatsten "beweerden ditmaal over een breder mandaat te beschikken", aldus de vakbonden. "Nochtans bleek dit niet uit hun ultieme voorstel rond koopkracht. De werkgevers blijven elke vorm van bruto loonsverhoging voor 2021 weigeren, dit terwijl de terugwerkende kracht in de petroleumsector een essentieel onderdeel is voor het bereiken van een sectoraal akkoord." Voor volgend jaar zou dan weer slechts een minimale koopkrachtverhoging van 0,4 procent bespreekbaar zijn. Voor de vakbonden zijn werkzekerheid, eindeloopbaan en het welzijn van de werknemers prioritair. "De werknemers in de sector verdienen meer dan een schamele 0,4 procent in 2022. Tijdens de pandemie hebben de werknemers alles gegeven en nu is elke vraag te veel", hekelen ze. De vakbonden hadden eerder al een stakingsaanzegging ingediend. Die "blijft lopen en de staking in de petroleumsector zal ingaan op 15 november". (Belga)

Het gemeenschappelijk vakbondsfront zegt dat de sectorale onderhandelaars vandaag opnieuw samen zijn gekomen, op vraag van de werkgevers. Die laatsten "beweerden ditmaal over een breder mandaat te beschikken", aldus de vakbonden. "Nochtans bleek dit niet uit hun ultieme voorstel rond koopkracht. De werkgevers blijven elke vorm van bruto loonsverhoging voor 2021 weigeren, dit terwijl de terugwerkende kracht in de petroleumsector een essentieel onderdeel is voor het bereiken van een sectoraal akkoord." Voor volgend jaar zou dan weer slechts een minimale koopkrachtverhoging van 0,4 procent bespreekbaar zijn. Voor de vakbonden zijn werkzekerheid, eindeloopbaan en het welzijn van de werknemers prioritair. "De werknemers in de sector verdienen meer dan een schamele 0,4 procent in 2022. Tijdens de pandemie hebben de werknemers alles gegeven en nu is elke vraag te veel", hekelen ze. De vakbonden hadden eerder al een stakingsaanzegging ingediend. Die "blijft lopen en de staking in de petroleumsector zal ingaan op 15 november". (Belga)